เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
o16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปี 2567 รอบ 6 เดือน (ต.ค.66 - มี.ค.67) [ 10 เม.ย. 2567 ]17
2 รายการความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ [ 28 มี.ค. 2567 ]28
3 รายการความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปี 2567 [ 28 มี.ค. 2567 ]23
4 รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือน กุมภาพันธ์ 2567 [ 29 ก.พ. 2567 ]13
5 รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือน มกราคม 2567 [ 31 ม.ค. 2567 ]16