เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
การลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติงานราชการ


ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 128/2558 เรื่อง การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 128/2558 เรื่อง การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 ก.ค. 2558
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ