เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
o5 ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ของ กรมธนารักษ์ ประจำปี 2563

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลโนนสูง จึงขอให้เจ้าของทรัพย์สินหรือ ผู้ครอบครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตรวจสอบรายละเอียดหากปรากฏว่าแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ที่เทศบาลตำบลโนนสูง จัดทำขึ้นหากไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ให้ยื่นคำร้องเพื่อดำเนินการแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ถูกต้อง ภายใน ๑๕ วัน ณ งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ กองคลัง เทศบาลตำบลโนนสูง ในวันเวลาราชการเทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลโนนสูง จึงขอให้เจ้าของทรัพย์สินหรือ ผู้ครอบครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตรวจสอบรายละเอียดหากปรากฏว่าแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ที่เทศบาลตำบลโนนสูง จัดทำขึ้นหากไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ให้ยื่นคำร้องเพื่อดำเนินการแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ถูกต้อง ภายใน ๑๕ วัน ณ งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ กองคลัง เทศบาลตำบลโนนสูง ในวันเวลาราชการ    เอกสารประกอบ

ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ของ กรมธนารักษ์ ประจำปี 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 พ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ