เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
o16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ธ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ