เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
o16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 มี.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ