เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
o16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

    รายละเอียดข่าว

สรุปผลไตรมาสที่  ๑ - ๔    เอกสารประกอบ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
 
สรุปผลไตรมาส ๓
สรุปผลไตรมาส ๒
สรุปผลไตรมาส ๔
    วันที่ลงข่าว
: 19 เม.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ