เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
o16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน ๒๕๖๔

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน ๒๕๖๔
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง