เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
o16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม ๒๕๖๔

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม ๒๕๖๔
 
    วันที่ลงข่าว
: 13 ม.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง