เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
o16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ก.พ. 2565
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง