เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
แผนอัตรากำลัง


ประกาศ ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2565-2566)ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศ ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2565-2566)ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 พ.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ