เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน


ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ ๒ ระหว่างเดือน มกราคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๕

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ ๒ ระหว่างเดือน มกราคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๕
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 ก.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง