เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน


ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวมไตรมาสที่ ๔ รหว่างเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๕

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวมไตรมาสที่ ๔ รหว่างเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๕
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 ก.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง