เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
o16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


สรปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนกันยายน2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

สรปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนกันยายน2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 ต.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง