เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
o16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนตุลาคม 2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนตุลาคม 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 ธ.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง