เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
แผนอัตรากำลัง


ประกาศ เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) แก้ไขเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศ เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) แก้ไขเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 มี.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ