เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน


ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 เม.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง