เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
o5 ข่าวประชาสัมพันธ์


26 มิถุนายน 2566 วันต่อต้านยาเสพติดโลก

    รายละเอียดข่าว

วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประเทศไทยได้มุ่งมั่นรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดมาอย่างต่อเนื่อง และปี 2566 นี้ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมทั้งเพื่อแสดงเจตนารมณ์ และพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ภายใต้กรอบแนวคิดของการรวมพลังไทยหยุดภัยยาเสพติด นำไปสู่จุดมุ่งหมาย "สังคึมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด" อย่างยั่งยืน    เอกสารประกอบ

26 มิถุนายน 2566 วันต่อต้านยาเสพติดโลก
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 มิ.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ