เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
o16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กรกฎาคม 2566

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กรกฎาคม 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 ส.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง