เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
o5 ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Deverlopment Goals (SDGs) ในระดับท้องถิ่น

    รายละเอียดข่าว

Sustainable Deverlopment Goals (SDGs) หรือ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ UN UN คือ แนวทางการพัฒนาที่ประเทศสมาชิก UN 193 ประเทศ ยอมรับและนำมาปรับใช้ในบริบทของประเทศตนเองตั้งแต่ปี 2015 เป็นต้นมา SDGs ประกอบด้วยเป้าหมาย 17 ข้อ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจ ที่ในขณะเดียวกันก็อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และไม่ทิ้งใครไว้ด้านหลัง โดยประเทศสมาชิกตกลงกันว่าจะบรรลุ SDGs ให้ได้ภายในปี 2030 รวมระยะเวลาดำเนินงาน 15 ปี
ขณะนี้ แม้พวกเราเดินทางมาถึงครึ่งทางแล้ว เหลือเวลาอีก 7 ปี แต่รายงานล่าสุดจากเลขาธิการสหประชาชาติชี้ให้เห็นว่ามีเป้าหมายเพียง 12% ที่จะบรรลุได้ทันปี 2030 ในเดือนกันยายนนี้ ประเทศสมาชิก UN ทุกประเทศจึงจะมารวมตัวกันที่การประชุม #SDGSSummit ณ สำนักงานใหญ่ สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก และร่วมกำหนดทิศทางการทำงานในช่วงเวลา 7 ปีสุดท้าย เพื่อให้โลกของเราบรรลุ SDGs ได้ทันเวลา
👨‍👩‍👦‍👦แล้วมาร่วมติดตามผลของการประชุม SDGSSummit ไปกับพวกเรา
📚อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SDGs ทั้ง 17 ข้อได้ที่ : http://thailand.un.org/th/sdgs
#GlobalGoals
#17SDGsแค่นี้เราทำได้


    เอกสารประกอบ

ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Deverlopment Goals (SDGs) ในระดับท้องถิ่น
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 ก.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ