เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง(Risk Management)


คำสั่งเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลโนนสูง

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

คำสั่งเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลโนนสูง
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 ก.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ