เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


สัญญาเลขที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2567 สัญญาซื้อขาย อาหารเสริม(นม)เด็กระดับก่อนประถมศึกษาและเด็กระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2566 จำนวน 22 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

สัญญาเลขที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2567 สัญญาซื้อขาย อาหารเสริม(นม)เด็กระดับก่อนประถมศึกษาและเด็กระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2566 จำนวน 22 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
    วันที่ลงข่าว
: 31 ต.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง