เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


สัญญาเลขที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 สัญญาจ้างก่อสร้าง จ้างทำงานปรับปรุง ถนน คสล.ถนนบ้านบัว (หน้าวัดบัว) ชุมชนบัว1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

สัญญาเลขที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 สัญญาจ้างก่อสร้าง จ้างทำงานปรับปรุง ถนน คสล.ถนนบ้านบัว (หน้าวัดบัว) ชุมชนบัว1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 พ.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง