เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


สัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 จ้างทำงาน ก่อสร้าง ถนน นม.6121 (บายพาส) แยกสาธารณะ ซอยข้างโรงน้ำดื่มซันหนิ่ง (ชุมชนดอนแต้ว-โนนนา-โนนสมบูรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

สัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 จ้างทำงาน ก่อสร้าง ถนน นม.6121 (บายพาส) แยกสาธารณะ ซอยข้างโรงน้ำดื่มซันหนิ่ง (ชุมชนดอนแต้ว-โนนนา-โนนสมบูรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 พ.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง