เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 จอและเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง) ของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 จอและเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง) ของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 พ.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง