เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน


ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 1 ระหว่างเดือนตุลาคม 2566 - เดือนธันวาคม 2566

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 1 ระหว่างเดือนตุลาคม 2566 - เดือนธันวาคม 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ต.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง