เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาซื้อขายอาหารเสริม(นม)โรงเรียนเด็กระดับก่อนประถมศึกษาและเด็กระดับประถมศึกษาปีที่1-6ปีงบประมาณ2561ช่วงปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่2/2560

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาซื้อขายอาหารเสริม(นม)โรงเรียนเด็กระดับก่อนประถมศึกษาและเด็กระดับประถมศึกษาปีที่1-6ปีงบประมาณ2561ช่วงปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่2/2560
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 มี.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ