เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา: www.nonsung.go.th
 
 
ศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต [ 30 เม.ย. 2562 ]61
2 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม [ 5 ต.ค. 2561 ]65
3 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี [ 2 ต.ค. 2561 ]65
4 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 1 ต.ค. 2561 ]68
5 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 1 ต.ค. 2561 ]66
6 มาตรการป้องกันการขัดกันกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 1 ต.ค. 2561 ]65
7 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 1 ต.ค. 2561 ]67
8 ผลคะแนนประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) [ 30 ส.ค. 2561 ]54
9 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน [ 3 ส.ค. 2561 ]68