เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.nonsung.go.th
 
 
ศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 9 เม.ย. 2564 ]1
2 รายงานผลการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานฯ รอบ ๖ เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 9 เม.ย. 2564 ]1
3 สถิติการร้องเรียนร้องทุกข์การกระทำทุจริตของเจ้าหน้าที่ ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564 [ 9 เม.ย. 2564 ]2
4 การประชุมคณะกรรมการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าฯ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ [ 5 ก.พ. 2564 ]1
5 การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ [ 29 ม.ค. 2564 ]1
6 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง [ 17 พ.ค. 2562 ]153
7 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต [ 30 เม.ย. 2562 ]134
8 มาตรการป้องกันการขัดกันกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 1 ต.ค. 2561 ]129
9 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 1 ต.ค. 2561 ]133