เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา: www.nonsung.go.th
 
 
ศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง [ 17 พ.ค. 2562 ]7
2 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต [ 30 เม.ย. 2562 ]10
3 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม [ 5 ต.ค. 2561 ]7
4 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี [ 2 ต.ค. 2561 ]10
5 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 1 ต.ค. 2561 ]12
6 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 1 ต.ค. 2561 ]11
7 มาตรการป้องกันการขัดกันกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 1 ต.ค. 2561 ]12
8 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 1 ต.ค. 2561 ]13
9 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน [ 3 ส.ค. 2561 ]5
10 แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2560 [ 7 ม.ค. 2559 ]143