เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.nonsung.go.th
 
 
ศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง ปี ๒๕๖๓ [ 8 พ.ค. 2563 ]34
2 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง [ 17 พ.ค. 2562 ]125
3 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต [ 30 เม.ย. 2562 ]108
4 มาตรการป้องกันการขัดกันกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 1 ต.ค. 2561 ]103
5 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 1 ต.ค. 2561 ]108