เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา: www.nonsung.go.th
 
 
ศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง ปี ๒๕๖๓ [ 8 พ.ค. 2563 ]3
2 การประเมินความเสี่ยงประจำปี ๒๕๖๓ รอบ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ [ 27 เม.ย. 2563 ]3
3 สถิติผู้ร้องเรียนร้องทุกข์การทุจริตและพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ [ 17 เม.ย. 2563 ]11
4 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง [ 17 พ.ค. 2562 ]88
5 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต [ 30 เม.ย. 2562 ]73
6 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม [ 5 ต.ค. 2561 ]74
7 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี [ 2 ต.ค. 2561 ]75
8 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 1 ต.ค. 2561 ]77
9 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 1 ต.ค. 2561 ]76
10 มาตรการป้องกันการขัดกันกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 1 ต.ค. 2561 ]76
11 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 1 ต.ค. 2561 ]77
12 ผลคะแนนประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) [ 30 ส.ค. 2561 ]63
13 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน [ 3 ส.ค. 2561 ]76
14 แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2560 [ 7 ม.ค. 2559 ]223