เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
o7 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 3 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สัญญาเลขที่2-66ลว1พย.65กับห้างหุ้นส่วนจำกัดโคราชเครื่องถ่ายออโตเมชั่นโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 พ.ย. 2565 ]75
2 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) [ 7 ก.ย. 2564 ]333
3 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลส้มฤทธิ์ของการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ [ 10 ส.ค. 2564 ]337