เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
o18 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคลของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 17 ม.ค. 2566 ]62
2 นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคลปี 65 [ 5 ม.ค. 2565 ]113
3 คำสั่ง แต่งตั้งให้พนักงานเทศบาล รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ กรณีไม่มีหัวหน้าส่วนราชการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ [ 27 ก.ค. 2564 ]123
4 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ [ 22 มิ.ย. 2564 ]81
5 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 11 มิ.ย. 2564 ]97
6 คำสั่ง มอบหมายอำนาจหน้าที่ของปลัดให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน [ 7 พ.ค. 2564 ]102
7 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล [ 1 ธ.ค. 2563 ]108