เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570


แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับที่ 2 ทบทวนครั้งที่ 1-2566 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับที่ 2 ทบทวนครั้งที่ 1-2566 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ส.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ