เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


สัญญาจ้างเหมาบริการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สัญญาเลขที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2566

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

สัญญาจ้างเหมาบริการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สัญญาเลขที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 12 ต.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง