เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง(Risk Management)
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลตำบลโนนสูง [ 6 ต.ค. 2566 ]58
2 คู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2567 ของเทศบาลตำบลโนนสูง [ 6 ต.ค. 2566 ]65
3 คำสั่งเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลโนนสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 28 ก.ย. 2566 ]47
4 คำสั่งเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลโนนสูง [ 11 ก.ย. 2566 ]38
5 แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 20 ก.พ. 2566 ]63
6 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลตำบลโนนสูง [ 10 ก.พ. 2566 ]39