เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง(Risk Management)
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบตุลาคม 2565 ถึง กันยายน 2566 [ 28 ธ.ค. 2566 ]10
2 แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 18 ต.ค. 2566 ]40
3 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลตำบลโนนสูง [ 6 ต.ค. 2566 ]97
4 คู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2567 ของเทศบาลตำบลโนนสูง [ 6 ต.ค. 2566 ]104
5 คำสั่งเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลโนนสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 28 ก.ย. 2566 ]79
6 คำสั่งเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลโนนสูง [ 11 ก.ย. 2566 ]65
7 แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 20 ก.พ. 2566 ]95
8 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลตำบลโนนสูง [ 10 ก.พ. 2566 ]61