เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 49 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 3 ระหว่างเดือนเมษายน 2567 - เดือนมิถุนายน 2567 [ 3 เม.ย. 2567 ]0
2 รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 29 มี.ค. 2567 ]14
3 ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 2 ระหว่างเดือนมกราคม 2567 - เดือนมีนาคม 2567 [ 3 ม.ค. 2567 ]15
4 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง รายงานการเงินและบัญชีประจำปีงบประมาณ 2566 [ 30 พ.ย. 2566 ]24
5 ประกาศสำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงานและงบอื่นๆ [ 6 ต.ค. 2566 ]35
6 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 5 ต.ค. 2566 ]46
7 รายงานผลการจัดเก็บรายได้ ปีงบประมาณ 2566 [ 5 ต.ค. 2566 ]15
8 ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 1 ระหว่างเดือนตุลาคม 2566 - เดือนธันวาคม 2566 [ 3 ต.ค. 2566 ]12
9 ประกาศสำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงานและงบอื่นๆ [ 7 ก.ค. 2566 ]48
10 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ [ 18 เม.ย. 2566 ]69
11 ประกาศสำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงานและงบอื่น [ 12 เม.ย. 2566 ]61
12 การอำนวยความสะดวกในการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมผ่านช่องทางต่างๆ [ 10 มี.ค. 2566 ]8
13 ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานและงบอื่นๆ [ 10 ม.ค. 2566 ]72
14 ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 2 ระหว่างเดือนมกราคม 2566-เดือนมีนาคม 2566 [ 3 ม.ค. 2566 ]59
15 รายงานการเงินและบัญชีประจำปีงบประมาณ 2565 [ 20 ธ.ค. 2565 ]68
16 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศสำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงานและงบอื่น ๆ [ 11 ต.ค. 2565 ]91
17 ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวมไตรมาส1ตุลาคม2565ถึงธันวาคม2565 [ 11 ต.ค. 2565 ]69
18 ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ ๑ ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ - ธันวาคม ๒๕๖๔ [ 11 ก.ค. 2565 ]112
19 ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ ๒ ระหว่างเดือน มกราคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๕ [ 11 ก.ค. 2565 ]122
20 ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ ๓ ระหว่างเดือนเมาายน ๒๕๖๕ - มิถุนายน ๒๕๖๕ [ 11 ก.ค. 2565 ]105
21 ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวมไตรมาสที่ ๔ รหว่างเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๕ [ 11 ก.ค. 2565 ]141
22 ประกาศสำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงานและงบอื่นๆ ประจำปี ๒๕๖๕ รายไตรมาสงวดเดือน เมษายน ๒๕๖๕ - มิถุนายน ๒๕๖๕ [ 7 ก.ค. 2565 ]109
23 ประกาศสำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงานและงบอื่นๆ [ 18 เม.ย. 2565 ]144
24 ประกาศสำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงานและงบอื่นๆ ประจำปี ๒๕๖๕ รายไตรมาสงวดเดือน มกราคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๕ [ 1 เม.ย. 2565 ]103
25 การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ของเทสบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 22 มี.ค. 2565 ]341
26 ประกาศสำเนรายงานแสดงผลการดำเนินงานและอื่นๆ ประจำปี ๒๕๖๕ รายไตรมาสงวดเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - ธันวาคม ๒๕๖๔ [ 6 ม.ค. 2565 ]114
27 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศสำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงานและงบอื่นๆ [ 29 ต.ค. 2564 ]343
28 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง รายงานการเงินและบัญชีประจำปีงบประมาณ 2564 [ 27 ต.ค. 2564 ]363
29 ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ ๔ ระหว่างเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๔ [ 12 ก.ค. 2564 ]122
30 ประกาศเศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศสำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงานและงบอื่น ๆ [ 7 ก.ค. 2564 ]332
31 ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ ๓ รหว่างเดือนเมษายน ๒๕๖๔ - มิถุนายน ๒๕๖๕ [ 21 มิ.ย. 2564 ]112
32 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศสำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงานและงบอื่นๆ ประจำปี ๒๕๖๔รายไตรมาส งวดเดือนเมษายน ๒๕๖๔- มิถุนายน ๒๕๖๔ [ 16 เม.ย. 2564 ]324
33 รายงานการติดตามการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 [ 8 เม.ย. 2564 ]327
34 แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาส ๒ [ 8 ม.ค. 2564 ]339
35 รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่นประจำปี ๒๕๖๓ [ 30 พ.ย. 2563 ]327
36 แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาส ๑ [ 6 ต.ค. 2563 ]353
37 ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 4 ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2563-กันยายน 2563 [ 10 ก.ค. 2563 ]329
38 แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาส ๓ [ 24 เม.ย. 2563 ]322
39 รายงานการติดตามการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563 [ 10 เม.ย. 2563 ]324
40 รายงานงบการเงิน มีนาคม 2563 [ 10 เม.ย. 2563 ]336
 
หน้า 1|2