เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 2832 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
401 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งจำนวน 9 รายการของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มิ.ย. 2566 ]42
402 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุจำนวน 2 รายการของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มิ.ย. 2566 ]40
403 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ยี่ห้อ SAMSUNG 4 รายการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มิ.ย. 2566 ]51
404 ประกาศผู้ชนะราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (โซดาไฟชนิดเกล็ด) จำนวน 200 กก.ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มิ.ย. 2566 ]44
405 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขนาด 6 ล้อแบบกระเช้ายี่ห้อ ISUZU หมายเลขทะเบียน ขส 85-9007 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มิ.ย. 2566 ]42
406 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 6 รายการของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มิ.ย. 2566 ]36
407 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 19 มิ.ย. 2566 ]41
408 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซินขนาดไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า) จำนวน 2 เครื่องของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มิ.ย. 2566 ]53
409 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์กู้ภัย ชนิด 4 ล้อ หมายเลขทะเบียน 85-2253 นครราชสีมา ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มิ.ย. 2566 ]74
410 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซินขนาดไม่น้อยกว่า 7 แรงม้า)จำนวน 2 เครื่อง ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มิ.ย. 2566 ]45
411 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารจำนวน 2 รายการ ของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มิ.ย. 2566 ]52
412 สัญญาเลขที่2ปี66โครงการจ้างเหมาบริการโนนสูงเมืองสะอาดชุมชนน่าอยู่กับนสบุญทิ้ง ไทยภักดีลว30กย.65วิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มิ.ย. 2566 ]54
413 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 13 รายการของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มิ.ย. 2566 ]62
414 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (นายลำภู บิดหล่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มิ.ย. 2566 ]48
415 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 7 รายการของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 มิ.ย. 2566 ]52
416 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 มิ.ย. 2566 ]65
417 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 21 รายการของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 มิ.ย. 2566 ]47
418 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 3 รายการของงานเทศกิจ สำนักปลัดเทศบาลโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 มิ.ย. 2566 ]61
419 ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.เลียบลำเชียงไกรฝั้งขวาต่อจากถนนคอนกรีตเดิมถึงสุดเขตเทศบาลวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 9 มิ.ย. 2566 ]53
420 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 7 รายการ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มิ.ย. 2566 ]48
421 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 5 รายการของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มิ.ย. 2566 ]46
422 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 14 รายการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มิ.ย. 2566 ]41
423 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกโดยสารหกล้อ หมายเลขทะเบียน 40-07040 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มิ.ย. 2566 ]46
424 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 8 รายการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มิ.ย. 2566 ]76
425 สัญญาซื้อขาย เลขที่ 5/2566 ลงวันที่ 7 มิ.ย.2566 อาหารเสริม(นม)เด็กนักเรียนอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง ช่วงเปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 25 พ.ค.2566 ถึง 30 มิ.ย.2566 รวม 26 วัน โดยวิธีเฉพ [ 7 มิ.ย. 2566 ]30
426 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 20 รายการของยุทธศาสตร์และงบประมาณโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2566 ]45
427 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม)เด็กนักเรียนอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 รวม 26 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2566 ]34
428 รายงานการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.เลียบลำเชียงไกรฝั่งขวาต่อจากถนนคอนกรีตเดิมชุมชนบัว 2 [ 31 พ.ค. 2566 ]55
429 สัญญาเลขที่3ปี2566โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดฯกับนายนิคม จันทรปรีชายุทธลว31พค.66วิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2566 ]53
430 สัญญาเลขที่4ปี66โครงการจ้างทำความสะอาดภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองกลดฯกับนายจำรัส นุชกลางลว31พค66วิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2566 ]51
431 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กม.4534 นครราชสีมาของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ค. 2566 ]46
432 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดและดูแลรักษาภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองกลด ประจำปีงบประมาณ 2566 (นายจำรัส นุชกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ค. 2566 ]42
433 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแว่นสายตาสำหรับผู้สูงอายุที่มีความจำเป็น จำนวน 300 อันตามโครงการตรวจวัดและคัดกรองความผิดปกติหรือความบกพร่องทางการมองเห็นของกลุ่มผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลโนนสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ค. 2566 ]54
434 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดและดูแลรักษาภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองกลด ประจำปีงบประมาณ 2566 (นายนิคม จันทรปรีชายุทธ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ค. 2566 ]47
435 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 16 รายการของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ค. 2566 ]48
436 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 8 รายการของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ค. 2566 ]58
437 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกถ่ายเอกสาร) จำนวน 4 รายการของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ค. 2566 ]49
438 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ค. 2566 ]58
439 สัญญาเลขที่ 8 ปี 2566 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกถนนสำราษฏร์ซอย16 ข้างบ้านพันโททัดกับหจก.เอสพีเอส 2022ลว23พค.66โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ค. 2566 ]44
440 สัญญาเลขที่6ปี2566โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุกต่อจากคสล.ถนนหมู่บ้านแสนสุขซอย1กับหจก.เอสพีเอสก่อสร้าง2022ลว23พค.66โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ค. 2566 ]61
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11หน้า 12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71