เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 2809 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1361 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 พ.ย. 2563 ]240
1362 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563 [ 3 พ.ย. 2563 ]242
1363 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งสถานที่จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 [ 3 พ.ย. 2563 ]327
1364 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเต้นท์พร้อมติดตั้งตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง [ 3 พ.ย. 2563 ]243
1365 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการตัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๓) [ 30 ต.ค. 2563 ]249
1366 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารของกองการศึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ต.ค. 2563 ]243
1367 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ต.ค. 2563 ]248
1368 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตกแต่งสถานที่จัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ต.ค. 2563 ]248
1369 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเต้นท์พร้อมติดตั้งตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ต.ค. 2563 ]258
1370 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ [ 28 ต.ค. 2563 ]235
1371 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำจดหมายข่าวฉบับประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๓๕๐ ฉบับโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ต.ค. 2563 ]247
1372 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารของกองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ต.ค. 2563 ]241
1373 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลังหมายเลขทะเบียน ตง.๗๐๖๘ นครราชสีมาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ต.ค. 2563 ]239
1374 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ [ 26 ต.ค. 2563 ]267
1375 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่ [ 22 ต.ค. 2563 ]235
1376 ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแยกถนนสำราญราษฎร์ ทางเข้าบ้านนายจรูณ กึนสันเทียะ [ 22 ต.ค. 2563 ]243
1377 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ [ 21 ต.ค. 2563 ]270
1378 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหินคลุก [ 20 ต.ค. 2563 ]240
1379 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุตามโครงการวันสำคัญฯ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ [ 20 ต.ค. 2563 ]250
1380 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน ๒๓ รายการของกองการศึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ต.ค. 2563 ]237
1381 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก ๖ ล้อ แบบกระเช้าหมายเลขทะเบียน ๘๖-๘๕๘๗ [ 19 ต.ค. 2563 ]237
1382 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตฆ 644 [ 19 ต.ค. 2563 ]235
1383 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ต.ค. 2563 ]237
1384 สัญญาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลรักษาภูมิทัศน์สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษามหาราชินี (สวนสาธารณะชุมชนบัว ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ [ 9 ต.ค. 2563 ]247
1385 ประกาศผู้ชนะกาเรสนอราคาซื้อวัสดุตามโครงการวันสำคัญของชาติและพระมหากษัตริย์กิจกรรมน้องรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลบเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ [ 9 ต.ค. 2563 ]252
1386 สัญญาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานสถานีดับเพลิง (ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ) ประจำปี 2564 [ 8 ต.ค. 2563 ]243
1387 สัญญาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลรักษาภูมิทัศน์สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๗๕ พรรษา (สระโนนนา) [ 8 ต.ค. 2563 ]280
1388 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2563 [ 7 ต.ค. 2563 ]236
1389 สัญญาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลรักษาภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองกลด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 7 ต.ค. 2563 ]236
1390 สัญญาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลรักษาภูมิทัศน์สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 75 พรรษา (โนนนา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 7 ต.ค. 2563 ]274
1391 สั้ญญาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลรักษาภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองกลด ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 7 ต.ค. 2563 ]229
1392 สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคารเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 6 ต.ค. 2563 ]229
1393 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานสถานีดับเพลิง (ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ) ประจำปี 2564 [ 5 ต.ค. 2563 ]296
1394 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลรักษาภูมิทัศน์สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี (สวนสาธารณะชุมชนบัว 2) [ 5 ต.ค. 2563 ]243
1395 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ [ 2 ต.ค. 2563 ]227
1396 บันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างปรับปรุงผิวจราจรเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนบ้านเพ่ิม ช่วงทางเข้าซุ้มประตูชุมชนถึงแยกถนนบ้านเพ่ิม ซอย ๔ (ชุมชนบ้านเพ่ิม) [ 1 ต.ค. 2563 ]279
1397 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างตามโครงการจ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะมูลฝอยด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 1 ต.ค. 2563 ]228
1398 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลรักษาภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองกลด ประจำปีงปบระมาณ พ.ศ.2564 [ 30 ก.ย. 2563 ]230
1399 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลรักษาภูมิทัศน์สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 75 พรรษา (โนนนา) ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 30 ก.ย. 2563 ]237
1400 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์กีฬาประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑๙ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2563 ]235
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35หน้า 36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71