เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 2832 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1961 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 2/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุจำนวน5รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ม.ค. 2562 ]232
1962 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งจำนวน1รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ม.ค. 2562 ]230
1963 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 907/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล1(รัฐราษฎร์สงเคราะห์)ประจำปีงบประมาณ2562โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ธ.ค. 2561 ]250
1964 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 909/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล3(รัฐราษฎร์พัฒนา)ประจำปีงบประมาณ2562โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ธ.ค. 2561 ]242
1965 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 910/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุงานบ้านงานครัวของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ธ.ค. 2561 ]229
1966 เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาซื้อขาย เลขที่ 5/2562 และเลขที่ 6/2562 [ 27 ธ.ค. 2561 ]243
1967 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 902/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุอุบัติภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่2562โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ธ.ค. 2561 ]246
1968 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 904/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์แบบแปลน(ริโก้)รหัส417-54-0008โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ธ.ค. 2561 ]233
1969 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 905/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาจัดทำป้ายอิงท์เจ็ทตามโครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ประจำปี พ.ศ.2562โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ธ.ค. 2561 ]240
1970 ราคากลางโครงการส่งเสริมการสอนปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลประจำปีงบประมาณ2562เพื่อจ้างเหมาบริการงานผู้ดูแลเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล2(รัฐราษฎร์บำรุง) [ 26 ธ.ค. 2561 ]238
1971 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 901/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุอุบัติภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่2562โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ธ.ค. 2561 ]231
1972 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 903/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของกองวิชาการและแผนงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ธ.ค. 2561 ]232
1973 ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนสำราญราษฎร์ซอย7ทั้งสองฝั่ง(ชุมชนโนนตาอู่-โนนระเวียง) [ 25 ธ.ค. 2561 ]241
1974 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 890/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของงานป้องกันฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ธ.ค. 2561 ]234
1975 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 891/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของงานเทศกิจโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ธ.ค. 2561 ]234
1976 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 892/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของกองช่าง งานสวนสาธารณะโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ธ.ค. 2561 ]246
1977 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 894/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนมิตรภาพซอย1จากแยกสาธารณะถึงถนนเลื่ยงเมือง(ชุมชนดอนแต้ว-โนนนา-โนนสมบูรณ์)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 25 ธ.ค. 2561 ]238
1978 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 896/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี2562โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ธ.ค. 2561 ]236
1979 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 897/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของสำนักปลัดเทศบาลโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ธ.ค. 2561 ]241
1980 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 898/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี2562โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ธ.ค. 2561 ]238
1981 เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างก่อสร้างสัญญาเลขที่4/2562 [ 21 ธ.ค. 2561 ]243
1982 ราคากลางโครงการจ้างเหมาบุคลากรในการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล1(รัฐราษฎร์สงเคราะห์) [ 21 ธ.ค. 2561 ]247
1983 ราคากลางโครงการจ้างเหมาบุคลากรในการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล2(รัฐราษฎร์บำรุง) [ 21 ธ.ค. 2561 ]254
1984 ราคากลางโครงการจ้างเหมาบุคลากรในการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล3(รัฐราษฎร์พัฒนา) [ 21 ธ.ค. 2561 ]241
1985 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 884/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตรจำนวน1รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ธ.ค. 2561 ]237
1986 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 885/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์กองการศึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ธ.ค. 2561 ]263
1987 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 886/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุงานบ้านงานครัวของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ธ.ค. 2561 ]228
1988 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 881/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของกองคลังโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ธ.ค. 2561 ]231
1989 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 882/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ธ.ค. 2561 ]242
1990 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 879/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นจำนวน2รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ธ.ค. 2561 ]239
1991 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 874/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน4รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ธ.ค. 2561 ]235
1992 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 875/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน4รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ธ.ค. 2561 ]243
1993 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 876/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน5รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ธ.ค. 2561 ]237
1994 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 869/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างอัดรูปดิจิตอลของกองวิชาการและแผนงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ธ.ค. 2561 ]231
1995 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 872/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำปฏิทินประจำปีพ.ศ.2562จำนวน1,500ชุดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ธ.ค. 2561 ]230
1996 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 873/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับซื้อเครื่องปรับอากาศจำนวน2เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ธ.ค. 2561 ]234
1997 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 853/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาจัดทำป้ายอิงท์เจ็ทตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน ประจำปี2561โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ธ.ค. 2561 ]239
1998 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 857/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงานตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน ประจำปี2561โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ธ.ค. 2561 ]296
1999 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 860/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน ประจำปี2561โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ธ.ค. 2561 ]265
2000 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 861/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน8รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ธ.ค. 2561 ]235
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50หน้า 51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71