เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 2832 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
2201 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 484/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ในการฝึกอบรมฯตามโครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดโรงเรียนเทศบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและบุคลากรกองการศึกษาโดยวิธ [ 9 ส.ค. 2561 ]234
2202 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 485/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อของสมนาคุณในการดูงานตามโครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดโรงเรียนเทศบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและบุคลากรกองการศึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ส.ค. 2561 ]241
2203 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 486/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรมตามโครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดโรงเรียนเทศบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและบุคลากรกองการศึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ส.ค. 2561 ]238
2204 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 517/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกกระบะดั้มพ์หมายเลขทะเบียน 83-8220 นครราชสีมาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ส.ค. 2561 ]270
2205 ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคสล.พร้อมท่อระบายน้ำคสล.ถนนเกษตรซอย6(ชุมชนบัว3) [ 9 ส.ค. 2561 ]234
2206 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม2561 [ 6 ส.ค. 2561 ]236
2207 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 509/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยหมายเลขทะเบียน 84-6966 นครราชสีมาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ส.ค. 2561 ]233
2208 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 505/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตามโครงการจัดงานแห่เทียนพรรษาประจำปี2561โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ส.ค. 2561 ]229
2209 ราคากลางโครงการวางท่อ คสล.ลอดถนนโนนสูง-มิตรภาพ ช่วงแยกเลี่ยงเมือง [ 3 ส.ค. 2561 ]240
2210 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 481/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าเช่าตามโครงการให้ความรู้ป้องกันและช่วยเหลือเด็กจมน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ค. 2561 ]239
2211 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 460/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างเหมาตามโครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคเอดส์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ค. 2561 ]234
2212 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุตามโครงการวันสำคัญของชาติและพระมหากษัตริย์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ค. 2561 ]235
2213 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 457/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุตามโครงการวันสำคัญของชาติและพระมหากษัตริย์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ค. 2561 ]234
2214 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 457/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุตามโครงการวันสำคัญของชาติและพระมหากษัตริย์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ค. 2561 ]234
2215 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 458/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุตามโครงการวันสำคัญของชาติและพระมหากษัตริย์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ค. 2561 ]241
2216 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 461/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุตามโครงการวันสำคัญของชาติและพระมหากษัตริย์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ค. 2561 ]276
2217 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 462/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตามโครงการวันสำคัญของชาติและพระมหากษัตริย์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ค. 2561 ]229
2218 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 466/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ (งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ค. 2561 ]251
2219 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 467/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ค. 2561 ]236
2220 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 468/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายตามโครงการวันสำคัญของชาติและพระมหากษัตริย์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ค. 2561 ]239
2221 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 469/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุตามโครงการวันสำคัญของชาติและพระมหากษัตริย์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ค. 2561 ]243
2222 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 471/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุตามโครงการวันสำคัญของชาติและพระมหากษัตริย์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ค. 2561 ]247
2223 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 471/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุตามโครงการวันสำคัญของชาติและพระมหากษัตริย์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ค. 2561 ]234
2224 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 475/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย(ปิคอัพ) หมายเลขทะเบียน 87-1412 นม จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ค. 2561 ]239
2225 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 479/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุตามโครงการวันสำคัญของชาติและพระมหากษัตริย์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ค. 2561 ]233
2226 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 488/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ กองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ค. 2561 ]236
2227 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 489/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ (กองวิชาการและแผนงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ค. 2561 ]254
2228 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 490/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ค. 2561 ]237
2229 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตามโครงการวันสำคัญของชาติและพระมหากษัตริย์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ค. 2561 ]241
2230 ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างรั้ว โรงเรียนเทศบาล ๑ (รัฐราษฎร์สงเคราะห์) กองการศึกษา [ 26 ก.ค. 2561 ]270
2231 ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนหรืออาคารประกอบ โรงเรียนเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา) กองการศึกษา [ 26 ก.ค. 2561 ]241
2232 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 466/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน6รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.ค. 2561 ]237
2233 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 467/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำนักปลัดเทศบาลโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.ค. 2561 ]242
2234 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 468/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายตามโครงการวันสำคัญของชาติและพระมหากษัตริย์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว66พรรษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.ค. 2561 ]236
2235 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 469/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอซื้อวัสดุตามโครงการวันสำคัญของชาติและพระมหากษัตริย์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว66พรรษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.ค. 2561 ]239
2236 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 470/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอซื้อวัสดุตามโครงการวันสำคัญของชาติและพระมหากษัตริย์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว66พรรษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.ค. 2561 ]242
2237 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 471/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอซื้อวัสดุตามโครงการวันสำคัญของชาติและพระมหากษัตริย์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว66พรรษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.ค. 2561 ]235
2238 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 472/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเวทีพร้อมเครื่องขยายเสียงจำนวน1ชุดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.ค. 2561 ]244
2239 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 474/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน4รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.ค. 2561 ]245
2240 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 475/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย(ปิคอัพ)หมายเลขทะเบียน 87-1412นครราชสีมา จำนวน4รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.ค. 2561 ]243
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56หน้า 57|58|59|60|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71