เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 2832 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
301 สัญญาเลขที่ 30/2567 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 สัญญาจ้างเหมาโครงการโนนสูงเมืองสะอาดชุมชนน่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ 2567 (แบบจัดหาบุคคลอื่นมาปฏิบัติงานแทนได้) (นางสาวสุมาลี แก่นเสลา) [ 29 ก.ย. 2566 ]27
302 สัญญาเลขที่ 29/2567 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 สัญญาจ้างเหมาโครงการโนนสูงเมืองสะอาดชุมชนน่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ 2567 (แบบจัดหาบุคคลอื่นมาปฏิบัติงานแทนได้) (นายวิสูจน์ ช่างเหล็ก) [ 29 ก.ย. 2566 ]27
303 สัญญาเลขที่ 31/2567 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 สัญญาจ้างเหมาโครงการโนนสูงเมืองสะอาดชุมชนน่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ 2567 (แบบจัดหาบุคคลอื่นมาปฏิบัติงานแทนได้) (นางนิจวิภา จงกลาง) [ 29 ก.ย. 2566 ]26
304 สัญญาเลขที่ 32/2567 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 สัญญาจ้างเหมาโครงการโนนสูงเมืองสะอาดชุมชนน่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ 2567 (แบบจัดหาบุคคลอื่นมาปฏิบัติงานแทนได้) (นางสาวศิริลักษณ์ ลับกลาง) [ 29 ก.ย. 2566 ]25
305 สัญญาเลขที่ 33/2567 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 สัญญาจ้างเหมาโครงการโนนสูงเมืองสะอาดชุมชนน่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ 2567 (แบบจัดหาบุคคลอื่นมาปฏิบัติงานแทนได้) (นายวีระยุทธ กุ้งกลางดอน) [ 29 ก.ย. 2566 ]17
306 สัญญาเลขที่ 34/2567 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 สัญญาจ้างเหมาโครงการโนนสูงเมืองสะอาดชุมชนน่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ 2567 (แบบจัดหาบุคคลอื่นมาปฏิบัติงานแทนได้) (นางสาวอรอุมา เชยด่านกลาง) [ 29 ก.ย. 2566 ]22
307 สัญญาเลขที่ 35/2567 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 สัญญาจ้างเหมาโครงการโนนสูงเมืองสะอาดชุมชนน่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ 2567 (แบบจัดหาบุคคลอื่นมาปฏิบัติงานแทนได้) (นายจรัญ รงค์ทะชาดา) [ 29 ก.ย. 2566 ]23
308 สัญญาเลขที่ 36/2567 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 สัญญาจ้างเหมาโครงการโนนสูงเมืองสะอาดชุมชนน่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ 2567 (แบบจัดหาบุคคลอื่นมาปฏิบัติงานแทนได้) (นายวิสิทธิ์ ศรีนาค) [ 29 ก.ย. 2566 ]22
309 สัญญาเลขที่ 37/2567 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 สัญญาจ้างเหมาโครงการโนนสูงเมืองสะอาดชุมชนน่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ 2567 (แบบจัดหาบุคคลอื่นมาปฏิบัติงานแทนได้) (นางสาวประหยัด พึ่งกลาง) [ 29 ก.ย. 2566 ]19
310 สัญญาเลขที่ 38/2567 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 สัญญาจ้างเหมาโครงการโนนสูงเมืองสะอาดชุมชนน่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ 2567 (แบบจัดหาบุคคลอื่นมาปฏิบัติงานแทนได้) (นางสุทิน จงกลาง) [ 29 ก.ย. 2566 ]18
311 สัญญาเลขที่ 39/2567 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 สัญญาจ้างเหมาโครงการโนนสูงเมืองสะอาดชุมชนน่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ 2567 (แบบจัดหาบุคคลอื่นมาปฏิบัติงานแทนได้) (นายสมวงษ์ หวังรัดกลาง) [ 29 ก.ย. 2566 ]23
312 สัญญาเลขที่ 40/2567 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 สัญญาจ้างเหมาโครงการโนนสูงเมืองสะอาดชุมชนน่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ 2567 (แบบจัดหาบุคคลอื่นมาปฏิบัติงานแทนได้) (นางสาวพร มาลัย) [ 29 ก.ย. 2566 ]24
313 สัญญาเลขที่ 8/2567 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 สัญญาจ้างเหมาบริการโครงการจ้างเหมาบริการครูวิชาเอกที่ขาดแคลน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง) (วิชาเอกปฐมวัย) น.ส.ดวงฤทัย จรลี [ 29 ก.ย. 2566 ]27
314 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลตามโครงการจ้างเหมาบริการครูวิชาเอกที่ขาดแคลนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โรงเรียนเทศบาล2 (รัฐราษฎร์บำรุง) (วิชาเอกปฐมวัย) น.ส.ดวงฤทัย จรลี [ 29 ก.ย. 2566 ]19
315 สัญญาเลขที่ 9/2567 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 สัญญาจ้างเหมาบริการโครงการจ้างเหมาบริการครูวิชาเอกที่ขาดแคลน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โรงเรียนเทศบาล3 (รัฐราษฎร์พัฒนา) (วิชาเอกภาษาอังกฤษ) น.ส.ดวงฤทัย ศักดิ์ดี [ 29 ก.ย. 2566 ]26
316 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลตามโครงการจ้างเหมาบริการครูวิชาเอกที่ขาดแคลนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โรงเรียนเทศบาล3 (รัฐราษฎร์พัฒนา) (วิชาเอกภาษาอังกฤษ) น.ส.ดวงฤทัย ศักดิ์ดี [ 29 ก.ย. 2566 ]18
317 สัญญาเลขที่ 20/2567 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 สัญญาจ้างเหมาบริการโครงการจ้างเหมาบริการครูวิชาเอกที่ขาดแคลน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โรงเรียนเทศบาล1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์) (วิชาเอกภาษาไทย) นางสาวกนกวรรณ กาขาว [ 29 ก.ย. 2566 ]20
318 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลตามโครงการจ้างเหมาบริการครูวิชาเอกที่ขาดแคลนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โรงเรียนเทศบาล1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์) (วิชาเอกภาษาไทย) จำนวน 1 คน นางสาวกนกวรรณ กาขาว [ 29 ก.ย. 2566 ]24
319 สัญญาเลขที่ 10/2567 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 สัญญาจ้างเหมาบริการโครงการส่งเสริมการสอนปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 นางสาวเจตปรียา ถิรสุทธิ์ [ 29 ก.ย. 2566 ]27
320 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลตามโครงการส่งเสริมการสอนปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง ประจำปีงบประมาณ 2567 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์)จำนวน1คน น.ส.เจตปรียา ถิรสุทธิ์ [ 29 ก.ย. 2566 ]17
321 สัญญาเลขที่ 11/2567 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 สัญญาจ้างเหมาบริการโครงการส่งเสริมการสอนปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 น.ส.สุรีฉาย ขอบ่มกลาง [ 29 ก.ย. 2566 ]18
322 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลตามโครงการส่งเสริมการสอนปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง ประจำปีงบประมาณ 2567 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง) จำนวน 1คน น.ส.สุรีฉาย ขอบ่มกลาง [ 29 ก.ย. 2566 ]20
323 สัญญาเลขที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคาร (นางจำปา เลียวประโคน) [ 29 ก.ย. 2566 ]18
324 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลตามโครงการส่งเสริมการสอนปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง ประจำปีงบประมาณ 2567 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล2 (รัฐราษฎร์บำรุง) จำนวน 1 คน น.ส.พรพิมล พรานกลาง [ 29 ก.ย. 2566 ]25
325 สัญญาเลขที่ 12/2567 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 สัญญาจ้างเหมาตามโครงการส่งเสริมการสอนปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูงประจำปีงบประมาณ 2567 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล2 (รัฐราษฎร์บำรุง) น.ส.พรพิมล พรานกลาง [ 29 ก.ย. 2566 ]22
326 สัญญาเลขที่ 13/2567 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 สัญญาจ้างเหมาบริการโครงการส่งเสริมการสอนปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 นางเมตตา สื่อกลาง [ 29 ก.ย. 2566 ]21
327 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลตามโครงการส่งเสริมการสอนปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง ประจำปีงบประมาณ 2567 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา) นางเมตตา สื่อกลาง [ 29 ก.ย. 2566 ]18
328 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลตามโครงการส่งเสริมการสอนปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง ประจำปีงบประมาณ 2567 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล3 (รัฐราษฎร์พัฒนา) นางเมตตา สื่อกลาง [ 29 ก.ย. 2566 ]17
329 สัญญาเลขที่ 14/2567 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 สัญญาจ้างเหมาบริการโครงการส่งเสริมการสอนปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 นางขวัญเรือน บรรจงปรุ [ 29 ก.ย. 2566 ]16
330 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลตามโครงการส่งเสริมการสอนปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง ประจำปีงบประมาณ 2567 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง) นางขวัญเรือน บรรจงปรุ [ 29 ก.ย. 2566 ]11
331 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลตามโครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง ประจำปีงบประมาณ 2567 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์) น.ส.นันทิยา ศุภพงษ์จิวะกูล [ 29 ก.ย. 2566 ]17
332 สัญญาเลขที่ 15/2567 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 สัญญาจ้างเหมาบริการโครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง ประจำปีงบประมาณ 2567 น.ส.นันทิยา ศุภพงษ์จิวะกูลาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 29 ก.ย. 2566 ]17
333 สัญญาเลขที่ 16/2567 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 สัญญาจ้างเหมาบริการโครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล้กในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง ประจำปีงบประมาณ 2567 น.ส.ธนารัตน์ ศรีกลาง [ 29 ก.ย. 2566 ]17
334 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลตามโครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง ประจำปีงบประมาณ 2567 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล2 (รัฐราษฎร์บำรุง) น.ส.ธนารัตน์ ศรีกลาง [ 29 ก.ย. 2566 ]14
335 สัญญาเลขที่ 17/2567 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 สัญญาจ้างเหมาบริการโครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง ประจำปีงบประมาณ 2567 นางบุญปลูก พานสุวรรณ์ [ 29 ก.ย. 2566 ]14
336 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลตามโครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง ประจำปีงบประมาณ 2567 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล3 (รั้ฐราษฎร์พัฒนา) นางบุญปลูก พานสุวรรณ์ [ 29 ก.ย. 2566 ]17
337 สัญญาเลขที่ 18/2567 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 สัญญาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลรักษาภูมิทัศน์บริเวณสวนสาธารณะโนนนา (โรงยิม) เทศบาลตำบลโนนสูง นายสมเดช มุ่งเย็นกลาง [ 29 ก.ย. 2566 ]22
338 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลตามโครงการจ้างเหมาทำความสะอาดและดูแลรักษาภูมิทัศน์สวนสาธารณะโนนนา (โรงยิม) ประจำปีงบประมาณ 2567 นายสมเดช มุ่งเย็นกลาง [ 29 ก.ย. 2566 ]22
339 สัญญาเลขที่ 19/2567 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 สัญญาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลรักษาภูมิทัศน์บริเวณสวนสาธารณะโนนนา (โรงยิม)เทศบาลตำบลโนนสูง นายภา หนากลาง [ 29 ก.ย. 2566 ]13
340 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลตามโครงการจัางเหมาทำความสะอาดและดูแลรักษาภูมิทัศน์สวนสาธารณะโนนนา (โรงยิม) ประจำปีงบประมาณ 2567 นายภา หนากลาง [ 29 ก.ย. 2566 ]18
 
|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71