เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 2788 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ ขนาด 10 ล้อ หมายเลขทะเบียน ผท 9631 นครราชสีมา งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ค. 2567 ]0
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ ขนาด 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 85-6640 นครราชสีมา งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ค. 2567 ]0
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์กู้ภัย 4 ล้อ หมายเลขทะเบียน 85-2253 นครราชสีมา งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ค. 2567 ]0
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวสำหรับซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น จำนวน 1 เครื่อง ของกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ค. 2567 ]0
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศพร้อมคนขับ จำนวน 1 คัน รวม 2 วัน โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาอาชีพเยาวชน ประชาชน ผู้สูงอายุ กลุ่มเกษตรกร และผู้พิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ค. 2567 ]1
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ ของกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ค. 2567 ]1
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ สำหรับเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง และจอรับภาพ จำนวน 1 จอ ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ค. 2567 ]0
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง ของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ค. 2567 ]3
9 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. รอบสระน้ำวัดร้าง (ชุมชนบ้านเพิ่ม) [ 9 พ.ค. 2567 ]1
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ค. 2567 ]2
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ ของงานเทศกิจ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ค. 2567 ]2
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ค. 2567 ]2
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 18,000 บีทียู และเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 36,000 บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ค. 2567 ]2
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงานประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง และเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง [ 7 พ.ค. 2567 ]5
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ.2566 จำนวน 2,000 เล่ม ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ค. 2567 ]2
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าอ้อมสำเร็จรูปโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ประจำปี 2567 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ค. 2567 ]2
17 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส2(ม.ค. - มี.ค. 67) [ 1 พ.ค. 2567 ]2
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ประชาสัมพันธ์ หมายเลขทะเบียน ค 0529 นครราชสีมา จำนวน 8 รายการ ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 เม.ย. 2567 ]3
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแอร์รถยนต์บรรทุก ขนาด 6 ล้อ (แบบกระเช้า) หมายเลขทะเบียน 85-9007 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 เม.ย. 2567 ]4
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 เม.ย. 2567 ]3
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศพร้อมคนขับ จำนวน ๒ วัน รวม ๒ คัน ตามโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของเทศบาลตำบลโนนสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 เม.ย. 2567 ]10
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 89-5779 นครราชสีมา จำนวน 3 รายการ และซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 87-1412 นครราชสีมา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 เม.ย. 2567 ]10
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตามโครงการวันเทศบาล ประจำปี 2567 จำนวน 14 รายการ ของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 เม.ย. 2567 ]10
24 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ [ 19 เม.ย. 2567 ]9
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่องและเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 เม.ย. 2567 ]8
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 เม.ย. 2567 ]7
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งสถานที่ จำนวน 10 รายการ ตามโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 เม.ย. 2567 ]10
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งสถานที่ ตามโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2567 ของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 เม.ย. 2567 ]10
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) จำนวน 4 เส้น ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 เม.ย. 2567 ]7
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งรถขบวนแห่นางสงกรานต์ จำนวน 2 คัน ตามโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 เม.ย. 2567 ]6
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำขันน้ำพานรอง จำนวน 26 ขัน ตามโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 เม.ย. 2567 ]7
32 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเต้นท์ รวมติดตั้งรื้อถอน จำนวน 10 หลัง ตามโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 เม.ย. 2567 ]10
33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องเสียงเวทีกลาง ณ บริเวณสวนสาธารณะหนองกลด ตามโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 เม.ย. 2567 ]9
34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้าย จำนวน 7 ป้าย ตามโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 เม.ย. 2567 ]8
35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กม 4534 นครราชสีมา จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 เม.ย. 2567 ]8
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ของงานเทศกิจ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 เม.ย. 2567 ]9
37 สัญญาจ้าง เลขที่ 8/2567 โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนน คสล.ถนนสำราญราษฏร์ ซอย 14 บริเวณทางแยกถนนสำราญราษฏร์ ซอย 16 (ชุมชนโนนสูง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มี.ค. 2567 ]7
38 สัญญาจ้าง เลขที่ 6/2567 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยสาธารณะข้างบ่อขยะ (ชุมชนดอนแต้ว-โนนนา-โนนสมบูรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มี.ค. 2567 ]7
39 สัญญาจ้าง เลขที่ 7/2567 โครงการก่อสร้างโครงการวางท่อ คสล.ลอดเหมืองลม ซอยสาธารณะ ข้างบ้านช่างเบะ (ชุมชนบัว 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มี.ค. 2567 ]8
40 สัญญาจ้าง เลขที่ 9/2567 โครงการก่อสร้างถนน คสล.รอบสระน้ำภายในสวนสาธารณะหนองกลด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มี.ค. 2567 ]7
41 สัญญาจ้าง เลขที่ 10/2567 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนบ้านเพิ่ม ซอย 6 (ชุมชนบ้านเพิ่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มี.ค. 2567 ]8
42 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล.ถนนสำราญราษฏร์ ซอย 14 บริเวณทางแยก ถนนสำราญราษฎร์ ซอย 16 (ชุมชนโนนสูง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มี.ค. 2567 ]7
43 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อ คสล.ลอดเหมืองลมซอยสาธารณะ ข้างบ้านช่างเบะ (ชุมชนบัว 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มี.ค. 2567 ]7
44 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.รอบสระน้ำภายในสวนสาธารณะหนองกลด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มี.ค. 2567 ]8
45 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ถนนบ้านเพิ่มซอย 6 (ชุมชนบ้านเพิ่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มี.ค. 2567 ]8
46 สัญญาซื้อขาย สัญญาเลขที่ 7/2567 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567 อาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ช่วงปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง 15 พฤษภาคม 2567 จำนวน 45 วัน และศูนย์ [ 26 มี.ค. 2567 ]11
47 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายจำนวน2รายการกองสาธารณสุขฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มี.ค. 2567 ]8
48 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุกซอยสาธารณะข้างบ่อขยะชุมชนดอนแต้ว-โนนนา-โนนสมบูรณ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มี.ค. 2567 ]10
49 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าใส่เอกสารผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 122 ใบ ตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างเทศบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มี.ค. 2567 ]10
50 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศจำนวน 2 คัน รวม 3 วัน ตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างเทศบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มี.ค. 2567 ]9
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56