เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 2660 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งและจัดสถานที่จำนวน 23 รายการของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2566 ]4
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งและจัดสถานที่ จำนวน 14 รายการตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2566 ]5
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 3 รายการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2566 ]2
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาล้างทำความสะอาดและเติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศจำนวน 4 เครื่อง จองกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2566 ]4
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 4 รายการของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2566 ]8
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำจดหมายข่าวฉบับประจำเดือนตุลาคม 2566 จำนวน 300 ฉบับของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2566 ]2
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2566 ]5
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 จอและเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง) ของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ย. 2566 ]0
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องพิมพ์บัตรพลาสติกแบบหน้าเดียว) จำนวน 1 เครื่องของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ย. 2566 ]0
10 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนน นม.6121 (บายพาส)แยกสาธารณะซอยข้าง ตรอ.(ชุมชนดอนแต้ว-โนนนา-โนนสมบูรณ์)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 15 พ.ย. 2566 ]11
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน 5 โครงการตามโครงการตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปี พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ย. 2566 ]8
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารรหัส 417-62-0014 จำนวน 3 รายการของสำนักปลักเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ย. 2566 ]9
13 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ชุดไฟประดับ ตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปี พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ย. 2566 ]8
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่า OB ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook เทศบาล+ไฟล์ VDO+จอโปรเจ็คเตอร์ 2 จอ ตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ย. 2566 ]7
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเครื่องปั่นไฟฟ้า ตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ย. 2566 ]6
16 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ถนน นม.6121 (บายพาส) แยกสาธารณะซอยข้าง ตรอ. (ชุมชนดอนแต้ว-โนนนา-โนนสมบูรณ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 15 พ.ย. 2566 ]10
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียงและเช่าไฟหลัก จำนวน 2วัน ตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปี พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ย. 2566 ]9
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถ้วยรางวัล ตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ย. 2566 ]15
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์แข่งขันกีฬา จำนวน 5 รายการตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนะและประชาชนประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ย. 2566 ]7
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องขยายเสียง พิธีเปิด-ปิดและประจำสนามการแข่งขันจำนวน 1 เครื่อง ตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ย. 2566 ]15
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 4 รายการของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ย. 2566 ]11
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดทำสนามจำนวน 9 รายการตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ย. 2566 ]9
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน 4 รายการ ตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ย. 2566 ]9
24 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.เลียบลำเหมืองสาธารณะฝั่งซ้ายจากแยกถนนโนนสูง-ขามสะแกแสงถึงสุดเขตเทศบาล(ชุมชนสวนผัก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (1) (1) [ 7 พ.ย. 2566 ]10
25 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.เลียบลำเหมืองสาธารณะฝั่งซ้ายจากแยกถนนโนนสูง-ขามสะแกแสงถึงสุดเขตเทศบาล(ชุมชนสวนผัก)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 7 พ.ย. 2566 ]11
26 ราคากลางโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ถนน นม.6121 (บายพาส) แยกสาธารณะ ซอยข้าง ตรอ.(ชุมชนดอนแต้ว-โนนนา-โนนสมบูรณ์) [ 6 พ.ย. 2566 ]7
27 สัญญาเลขที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 สัญญาจ้างทำงานก่อสร้างถนน คศล.ซอยสาธารณะข้างบ้าน ผอ.สกุน(ชุมชนบ้านเพิ่ม)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ย. 2566 ]13
28 สัญญาเลขที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 สัญญาจ้างก่อสร้าง จ้างทำงานปรับปรุง ถนน คสล.ถนนบ้านบัว (หน้าวัดบัว) ชุมชนบัว1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ย. 2566 ]10
29 สัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 จ้างทำงาน ก่อสร้าง ถนน นม.6121 (บายพาส) แยกสาธารณะ ซอยข้างโรงน้ำดื่มซันหนิ่ง (ชุมชนดอนแต้ว-โนนนา-โนนสมบูรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ย. 2566 ]8
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) เด็กระดับก่อนประถมศึกษาและเด็กระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ช่วงเปิดภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2566 จำนวน 22 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ต.ค. 2566 ]10
31 สัญญาเลขที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2567 สัญญาซื้อขาย อาหารเสริม(นม)เด็กระดับก่อนประถมศึกษาและเด็กระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2566 จำนวน 22 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ต.ค. 2566 ]2
32 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.เลียบลำเหมืองสาธารณะฝั่งซ้าย จากถนนโนนสูง-ขามสะแกแสง ถึงสุขเขตเทศบาล (ชุมชนสวนผัก) [ 26 ต.ค. 2566 ]41
33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยสาธารณะข้างบ้าน ผอ.สกุน (ชุมชนบ้านเพิ่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ต.ค. 2566 ]29
34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้าง ถนน คสล.ถนน นม.6121 (บายพาส) แยกสาธารณะ ซอยข้างโรงน้ำดื่มซันหนิ่ง(ชุมชนดอนแต้ว-โนนนา-โนนสมบูรณ์)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ต.ค. 2566 ]41
35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุง ถนน คสล.ถนนบ้านบัว (หน้าวัดบัว)ชุมชนบัว 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ต.ค. 2566 ]34
36 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน พ.ศ.2566) [ 18 ต.ค. 2566 ]44
37 สัญญาจ้างเหมาบริการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สัญญาเลขที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2566 [ 12 ต.ค. 2566 ]22
38 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ต.ค. 2566 ]25
39 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยสาธารณะข้างบ่อขยะ (ชุมชนดอนแต้ว-โนนนา-โนนสมบูรณ์) [ 11 ต.ค. 2566 ]28
40 ราคากลางโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ซอยสาธารณะข้างบ้าน ผอ.สกุน (ชุมชนบ้านเพิ่ม) [ 11 ต.ค. 2566 ]34
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63|64|65|66|67