เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 2261 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแว่นสายตาสำหรับผู้สูงอายุที่มีความจำเป็น จำนวน 300 อันตามโครงการตรวจวัดและคัดกรองความผิดปกติหรือความบกพร่องทางการมองเห็นของกลุ่มผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลโนนสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ค. 2566 ]2
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดและดูแลรักษาภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองกลด ประจำปีงบประมาณ 2566 (นายนิคม จันทรปรีชายุทธ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ค. 2566 ]2
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 16 รายการของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ค. 2566 ]3
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 8 รายการของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ค. 2566 ]7
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกถ่ายเอกสาร) จำนวน 4 รายการของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ค. 2566 ]3
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ค. 2566 ]7
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตง 7068 นครราชสีมา จำนวน 5 รายการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ค. 2566 ]3
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุจำนวน 13 รายการของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ค. 2566 ]2
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ค. 2566 ]3
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก ถนนสำราญราษฎร์ ซอย 16 แยกสาธารณะข้างบ้านพันโททัด (ชุมชนโนนสูง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ค. 2566 ]3
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก ต่อจากถนน คสล.ถนนหมู่บ้านแสนสุข ซอย 1 (ชุมชนแสนสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ค. 2566 ]2
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก ถนนเลียบลำเชียงไกรฝั่งซ้าย แยกสาธารณะข้างบ้านนายฉลอง แจ่มกลาง (ชุมชนโนนหมัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ค. 2566 ]5
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 8 รายการกองสาธาณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ค. 2566 ]7
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 9 รายการของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ค. 2566 ]13
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนสำราญราษฎร์ ซอย ๖ข้างบ้านทำข้าวตัง(ชุมชนโนนหมัน)โดยวิธีเฉพาะเจาะจงน [ 2 พ.ค. 2566 ]4
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้าวงถนน คสล.ถนนสำราญราษฎร์แยกซอยสาธารณะข้างบ้านนางปลั่ง เกษตรเวทิน(ชุมชนโนนสูง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ค. 2566 ]5
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 59 รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 เม.ย. 2566 ]6
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน 1,000 โต๊สพร้อมอุปกรณ์ ตามโครงการสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 เม.ย. 2566 ]9
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 รายการของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 เม.ย. 2566 ]10
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศพร้อมคนขับ1คันโครงการธรรมะร้อยดวงใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 เม.ย. 2566 ]8
21 ประกาศผู้ชนะที่ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส(ม.ค.-มี.ค.2566) [ 24 เม.ย. 2566 ]4
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกถ่ายเอกสาร)4รายการกองช่างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 เม.ย. 2566 ]5
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งพัดลมและรีโมทเครื่องปรับอากาศ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 เม.ย. 2566 ]8
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเต็นท์ตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 เม.ย. 2566 ]9
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องเสียงเวทีกลาง ตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 เม.ย. 2566 ]5
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งรถขบวนแห่นางสงกรานต์ ตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 เม.ย. 2566 ]7
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขันน้ำพานรอง ตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 เม.ย. 2566 ]5
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 มี.ค. 2566 ]4
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ ชนิด 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน ผม 8341 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 มี.ค. 2566 ]36
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ ชนิด 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 85-6640 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 มี.ค. 2566 ]5
31 รายงานการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกถนนเลียบเมืองลำเชียงไกรฝั่งซ้ายแยกฯข้างบ้านนายฉลอง แจ่มกลาง [ 30 มี.ค. 2566 ]2
32 รายงานการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกถนนสำราษฎร์ซอย16แยกซอยข้างบ้านพันโททัด ชุมชนโนนสูง [ 30 มี.ค. 2566 ]6
33 รายงานการกำหนดราคากลาง ก่อสร้างถนนหินคลุกต่อจากถนน คสล.ถนนหมู่บ้านแสนสุขซอย ๑(ชุมชนแสนสุข) [ 30 มี.ค. 2566 ]5
34 รายงานการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนสำราญราษฎร์ แยกซอยสาธารณะข้างบ้านนางปลั่ง เกษตรเวทิน (ชุมชนโนนสูง) [ 29 มี.ค. 2566 ]5
35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ตพื้นที่ไม่จำกัดเป็นเวลา 12 เดือน (เริ่ม 1 เมษายน 2566-31 มีนาคม 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มี.ค. 2566 ]7
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ ของกองคลังโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มี.ค. 2566 ]5
37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ ของกองคลัง [ 28 มี.ค. 2566 ]5
38 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์ ขนาด 215/70/15) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มี.ค. 2566 ]6
39 รายงานการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนสำราญราษฎร์ ซอย 6 ข้างบ้านทำข้าวต้ง (ชุมชนโนนหมัน) [ 24 มี.ค. 2566 ]4
40 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ ของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มี.ค. 2566 ]10
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57