เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 2837 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ จากสำนักงานเทศบาลตำบลโนนสูง ถึง ณ จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 3 คัน รวม 2 วันโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการชุมชน กลุ่มแม่บ้าน ที่ปรึกษาคณะกรรมการชุมชน และศึกษาดูงาน ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ค. 2567 ]4
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 2 รายการ ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ค. 2567 ]3
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ ของงานเทศกิจ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ค. 2567 ]3
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ ของงานป้องกันและบรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ค. 2567 ]6
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง จำนวน 38 รายการ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ค. 2567 ]3
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถขบวนแห่เทียนพรรษา (รถหกล้อ) จำนวน 1 คัน ตามโครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2567 ของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ค. 2567 ]7
7 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำชุมชนสวนผัก โดยก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 6.00-12.00 เมตร ยาว 2,045.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 12,540.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบา [ 9 ก.ค. 2567 ]10
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ค. 2567 ]9
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าใส่เอกสารผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการชุมชน กลุ่มแม่บ้าน ที่ปรึกษาคณะกรรมการชุมชน และศึกษาดูงาน ประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน 90 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ค. 2567 ]10
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 63 รายการ ตามโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษาระดับภาคและระดับประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ค. 2567 ]3
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้โดยสารพร้อมคนขับ จำนวน 5 คัน ตามโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษาระดับภาคและระดับประเทศ จากเทศบาลตำบลโนนสูง ถึง จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 10 กรกฎาคม 2567 ถึง วันที่ 14 กรกฎาคม 2567 โดยวิ [ 8 ก.ค. 2567 ]6
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) จำนวน 3 รายการ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจงย [ 8 ก.ค. 2567 ]6
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 89-5778 นครราชสีมา จำนวน 8 รายการ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ค. 2567 ]4
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ ของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ค. 2567 ]4
15 สัญญาซื้อขาย เลขที่ 10/2567 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 11 รายการ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ค. 2567 ]4
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ตักหน้าขุดหลัง ยี่ห้อ Ford Newholland หมายเลขทะเบียน ตฆ 644 นครราชสีมา ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ค. 2567 ]10
17 ประกาศการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับซื้อซุ้มพระบรทฉายาลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ ร.10 แบบหยดน้ำ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ซุ้ม และซุ้มพระบรมฉายาลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ ร.10 แบบ 1 กรอบ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ซุ้ม สำนักปลัดเทศบาล [ 5 ก.ค. 2567 ]13
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับซื้อธงเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาส ครบ 6 รอบ 72 พรรษา ในหลวงรัชการที่ 10 [ 5 ก.ค. 2567 ]7
19 รายงานการกำหนดราคากลางโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำชุมชนสวนผัก โดยก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 5 ก.ค. 2567 ]7
20 สัญญาซื้อขาย เลขที่ 9/2567 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2567 สัญญาซื้อขายอาหารเสริม (นม) ยู เอช ที ชนิดกล่อง (200 มิลลิลิตร) สำหรับเด็กนักเรียนอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ต [ 5 ก.ค. 2567 ]4
21 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2567 โครงการปรับปรุงถนน คสล.เป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสำราญราษฏร์ ซอย 2 (แยกสาธารณะช่วงบ้านอดีต สท.แทน แจ่มกลาง)ชุมชนบัว 2 [ 5 ก.ค. 2567 ]3
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องไทยธรรม จำนวน 59 ชุด ตามโครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2567 ของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.ค. 2567 ]10
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าชุดอุปกรณ์หล่อเทียนพรรษา จำนวน 1 ชุด ตามโครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2567 ของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.ค. 2567 ]7
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องเวทีกลาง จำนวน 1 ชุด ในวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2567 ตามโครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2567 ของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.ค. 2567 ]11
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน จำนวน 2 เครื่อง ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มิ.ย. 2567 ]5
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที ชนิดกล่อง (200 มิลลิลิตร) สำหรับเด็กนักเรียนอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม-30 สิงหาคม 2567 [ 28 มิ.ย. 2567 ]5
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศพร้อมล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 เครื่อง ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มิ.ย. 2567 ]4
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 11 รายการ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาพะเจาะจง [ 26 มิ.ย. 2567 ]8
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารื้อถอนเครื่องปรับอากาศแบบแขวนเพดาน รหัส 420-56-0083 และรื้อถอนเครื่องปรับอากาศแบบแขวนเพดาน รหัส 420-65-0149 ไปติดตั้งใหม่ พร้อมล้างเครื่องปรับอากาศ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มิ.ย. 2567 ]6
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 3 รายการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มิ.ย. 2567 ]5
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจราจร ไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดโคม 300 มิลลิเมตร ใช้โซล่าเซลล์ในการเก็บพลังงาน จำนวน 14 ชุด งานเทศกิจ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มิ.ย. 2567 ]5
32 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง โรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฏร์สงเคราะห์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มิ.ย. 2567 ]8
33 สัญญาจ้างเหมาบริการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง สัญญาเลขที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2567 โครงการจ้างเหมาบริการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง [ 14 มิ.ย. 2567 ]8
34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มิ.ย. 2567 ]6
35 สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 11/52567 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2567 สัญญาจ้างก่อสร้างถนน คสล.รอบสระน้ำวัดร้าง (ชุมชนบ้านเพิ่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มิ.ย. 2567 ]5
36 สัญญาซื้อขาย เลขที่ 8/2567 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2567 สัญญาซื้อขายอาหารเสริม (นม) ยู เอส ที ชนิดกล่อง (200 มิลลิลิตร) สำหรับเด็กนักเรียนอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 256 [ 13 มิ.ย. 2567 ]7
37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมประตูห้องกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จำนวน 3 รายการ ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 มิ.ย. 2567 ]20
38 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ ของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 มิ.ย. 2567 ]7
39 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 มิ.ย. 2567 ]10
40 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 17 รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 มิ.ย. 2567 ]5
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71