เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 2713 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ ของสำนักปลัดเทศบาลโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.พ. 2567 ]6
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย(ปิคอัพ) หมายเลขทะเบียน ยก.6120 นครราชสีมาของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.พ. 2567 ]5
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ตักหน้าขุดหลังหมายเลขทะเบียน ตง.7068 นครราชสีมา จำนวน 11 รายการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.พ. 2567 ]5
4 สัญญาจ้างทำของ สัญญาเลขที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 จ้างเหมาจัดทำจดหมายข่าวรายเดือน (ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์-สิงหาคม 2567)ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.พ. 2567 ]2
5 สัญญาเลขที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2567 สัญญาซื้อขาย อาหารเสริม(นม) ยู เอช ที ชนิดกล่อง (200 มิลลิตร)สำหรับเด็กนักเรียนอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ช่วงเปิดภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่วันที่ 1-29 กุมภาพันธ์ 2567 จำน [ 31 ม.ค. 2567 ]13
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 20 รายการของกองคลัง โดยวิธีเจาะจง [ 31 ม.ค. 2567 ]8
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 9 รายการของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ม.ค. 2567 ]5
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 9 รายการของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ม.ค. 2567 ]4
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำจดหมายข่าวรายเดือน(ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์-สิงหาคม 2567)ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ม.ค. 2567 ]13
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน 16 รายการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ม.ค. 2567 ]8
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถเครนจำนวน 2 คัน เพื่อยกรถหมายเลขทะเบียน ตฉ.200 นครราชสีมาจากบ่อขยะถึง อู่รถบรรทุกร้านเฮียบเฮงของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ม.ค. 2567 ]9
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนยางรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย แบบปิคอัพ หมายเลขทะเบียน 87-1412 นครราชสีมา จำนวน 5 รายการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ม.ค. 2567 ]4
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำจดหมายข่าวฉบับประจำเดือนธันวาคม 2566 ถึงเดือนมกราคม 2567 จำนวน 300 ฉบับ ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ม.ค. 2567 ]8
14 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ 2566 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566) [ 23 ม.ค. 2567 ]4
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการตกแต่งซุ้มนิทรรศการ จำนวน 9 รายการ ตามโครงส่งเสริมอาชีพเกษตรและการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ม.ค. 2567 ]7
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งรถแห่จำนวน 1 คัน ตามโครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรและการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ม.ค. 2567 ]6
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาล้างทำความสะอาดและเติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศจำนวน 4 เครื่องของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ม.ค. 2567 ]6
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศพร้อมคนขับจำนวน 1 คัน ตามโครงการผู้พิการสุขใจ ผู้สูงอายุสุขภาพดี ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ม.ค. 2567 ]5
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ยู เอช ที ชนิดกล่อง (200 มิลลิลิตร) สำหรับเด็กนักเรียนอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่วันที่ 1-29 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 20 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 19 ม.ค. 2567 ]5
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 5 รายการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ม.ค. 2567 ]9
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตรจำนวน 4 รายการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ม.ค. 2567 ]6
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำจดหมายข่าวฉบับประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 จำนวน 300 ฉบับของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ม.ค. 2567 ]5
23 สัญญาเลขที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567 สัญญาจ้างก่อสร้างจ้างทำงาน โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนน นม.6121 (บายพาส)แยกสาธารณะซอยข้าง ตรอ.(ชุมชนดอนแต้ว-โนนนา-โนนสมบูรณ์)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 17 ม.ค. 2567 ]7
24 สัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2567 จ้างทำงานโครงการก่อสร้างถนน คสล.เลียบลำเหมืองสาธารณะฝั่งซ้ายจากแยกถนนโนนสูง-ขามสะแกแสงถึงสุดเขตเทศบาล (ชุมชนสวนผัก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 12 ม.ค. 2567 ]5
25 สัญญาเลขที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2567 สัญญาจ้างก่อสร้าง ถนน คสล.เลียบลำเหมืองสาธารณะฝั่งซ้ายจากแยกถนนโนนสูง-ขามสะแกแสงถึงสุดเขตเทศบาล (ชุมชนสวนผัก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 12 ม.ค. 2567 ]4
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของขวัญและของรางวัลสำหรับเด็กและเยาวชนจำนวน 4 รายการตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ม.ค. 2567 ]4
27 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดตกแต่งสถานที่จัดงานจำนวน 4 รายการตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ม.ค. 2567 ]4
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมเวทีมีหลังคาจำนวน 1 วัน ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ม.ค. 2567 ]6
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเต้นท์รวมติดตั้งและรื้อถอน จำนวน 12 หลัง ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ม.ค. 2567 ]4
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำเสาตั้งตาข่ายจำนวน 2 เสา 1 ชุดของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2567 ]6
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุก ขนาด 6 ล้อ (แบบกระเช้า) หมายเลขทะเบียน 85-9007 นครราชสีมา จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ม.ค. 2567 ]5
32 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะ ขนาดความจุ 200 ลิตร จำนวน 100 ใบ) ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ม.ค. 2567 ]4
33 สัญญาเลขที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2566 อาหารเสริม(นม) ยู เอช ที ชนิดกล่อง (200 มิลลิลิตร)สำหรับเด็กนักเรียนอนุบาล1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่วันที่ 2-31 มกราคม 2567 จำนวน 22 วัน โดย [ 28 ธ.ค. 2566 ]11
34 เอกสารแนบท้าย สัญญาเลขที่ 1/2567 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2567 จ้างเหมาก่อสร้าง ถนน นม.6121 (บายพาส) แยกสาธารณะ ซอยข้างโรงน้ำดื่มซันหนิ่น (ชุมชนดอนแต้ว-โนนนา-โนนสมบูรณ์) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์ [ 27 ธ.ค. 2566 ]6
35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 21 รายการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ธ.ค. 2566 ]9
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุจำนวน 18 รายการของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ธ.ค. 2566 ]4
37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนน นม.6121 (บายพาส) แยกสาธารณะซอยข้าง ตรอ.(ชุมชนดอนแต้ว-โนนนา-โนนสมบูรณ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 21 ธ.ค. 2566 ]7
38 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.เลียบลำเหมืองสาธารณะฝั่งซ้ายจากแยกถนนโนนสูง-ขามสะแกแสงถึงสุดเขตเทศบาล(ชุมชนสวนผัก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 21 ธ.ค. 2566 ]6
39 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุจำนวน 17 รายการของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ธ.ค. 2566 ]5
40 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)ยู เอช ที ชนิดกล่อง (200 มิลลิตร) สำหรับเด็กนักเรียนอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่วันที่ 2-31 มกราคม 2567 จำนวน 22 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ธ.ค. 2566 ]4
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63|64|65|66|67|68