เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 2715 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
181 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ค. 2566 ]48
182 สัญญาเลขที่ 8 ปี 2566 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกถนนสำราษฏร์ซอย16 ข้างบ้านพันโททัดกับหจก.เอสพีเอส 2022ลว23พค.66โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ค. 2566 ]36
183 สัญญาเลขที่6ปี2566โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุกต่อจากคสล.ถนนหมู่บ้านแสนสุขซอย1กับหจก.เอสพีเอสก่อสร้าง2022ลว23พค.66โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ค. 2566 ]46
184 สัญญาเลขที่7ปี66โครงการจ้างก่อสร้างถนนหินคลุกถนนเลียบลำเชียงไกรฝั่งซ้ายข้างบ้านนายฉลอง แจ่มกลางกับนางนารี มีระหารนอกลว23พค.66วิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ค. 2566 ]35
185 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตง 7068 นครราชสีมา จำนวน 5 รายการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ค. 2566 ]42
186 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุจำนวน 13 รายการของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ค. 2566 ]38
187 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ค. 2566 ]33
188 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก ถนนสำราญราษฎร์ ซอย 16 แยกสาธารณะข้างบ้านพันโททัด (ชุมชนโนนสูง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ค. 2566 ]37
189 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก ต่อจากถนน คสล.ถนนหมู่บ้านแสนสุข ซอย 1 (ชุมชนแสนสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ค. 2566 ]36
190 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก ถนนเลียบลำเชียงไกรฝั่งซ้าย แยกสาธารณะข้างบ้านนายฉลอง แจ่มกลาง (ชุมชนโนนหมัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ค. 2566 ]33
191 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 8 รายการกองสาธาณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ค. 2566 ]59
192 สัญญาเลขที่4ปี2566โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล.พร้อมท่อระบายน้ำถนนสำราษฏร์ซอย 6 ข้างบ้านทำข้าวตังกับหจก.เอสพีเอสก่อสร้าง2022ลว11พค.66โดยวิธีเฉพาะเจาะง [ 11 พ.ค. 2566 ]43
193 สัญญาเลขที่5ปี2566โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล.ถนนสำราษฎร์แยกซอยข้างบ้านนางปลั่ง เกษตรเวทินกับหจก.เอสพีเอสก่อสร้าง2022ลว11พค.66โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ค. 2566 ]42
194 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 9 รายการของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ค. 2566 ]57
195 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนสำราญราษฎร์ ซอย ๖ข้างบ้านทำข้าวตัง(ชุมชนโนนหมัน)โดยวิธีเฉพาะเจาะจงน [ 2 พ.ค. 2566 ]34
196 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้าวงถนน คสล.ถนนสำราญราษฎร์แยกซอยสาธารณะข้างบ้านนางปลั่ง เกษตรเวทิน(ชุมชนโนนสูง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ค. 2566 ]36
197 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 59 รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 เม.ย. 2566 ]38
198 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน 1,000 โต๊สพร้อมอุปกรณ์ ตามโครงการสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 เม.ย. 2566 ]44
199 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 รายการของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 เม.ย. 2566 ]46
200 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศพร้อมคนขับ1คันโครงการธรรมะร้อยดวงใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 เม.ย. 2566 ]41
201 ประกาศผู้ชนะที่ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส(ม.ค.-มี.ค.2566) [ 24 เม.ย. 2566 ]26
202 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกถ่ายเอกสาร)4รายการกองช่างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 เม.ย. 2566 ]39
203 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งพัดลมและรีโมทเครื่องปรับอากาศ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 เม.ย. 2566 ]42
204 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเต็นท์ตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 เม.ย. 2566 ]44
205 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องเสียงเวทีกลาง ตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 เม.ย. 2566 ]35
206 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งรถขบวนแห่นางสงกรานต์ ตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 เม.ย. 2566 ]42
207 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขันน้ำพานรอง ตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 เม.ย. 2566 ]49
208 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 มี.ค. 2566 ]33
209 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ ชนิด 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน ผม 8341 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 มี.ค. 2566 ]64
210 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ ชนิด 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 85-6640 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 มี.ค. 2566 ]39
211 รายงานการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกถนนเลียบเมืองลำเชียงไกรฝั่งซ้ายแยกฯข้างบ้านนายฉลอง แจ่มกลาง [ 30 มี.ค. 2566 ]35
212 รายงานการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกถนนสำราษฎร์ซอย16แยกซอยข้างบ้านพันโททัด ชุมชนโนนสูง [ 30 มี.ค. 2566 ]54
213 รายงานการกำหนดราคากลาง ก่อสร้างถนนหินคลุกต่อจากถนน คสล.ถนนหมู่บ้านแสนสุขซอย ๑(ชุมชนแสนสุข) [ 30 มี.ค. 2566 ]40
214 รายงานการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนสำราญราษฎร์ แยกซอยสาธารณะข้างบ้านนางปลั่ง เกษตรเวทิน (ชุมชนโนนสูง) [ 29 มี.ค. 2566 ]38
215 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ตพื้นที่ไม่จำกัดเป็นเวลา 12 เดือน (เริ่ม 1 เมษายน 2566-31 มีนาคม 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มี.ค. 2566 ]40
216 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ ของกองคลังโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มี.ค. 2566 ]38
217 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ ของกองคลัง [ 28 มี.ค. 2566 ]41
218 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์ ขนาด 215/70/15) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มี.ค. 2566 ]40
219 รายงานการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนสำราญราษฎร์ ซอย 6 ข้างบ้านทำข้าวต้ง (ชุมชนโนนหมัน) [ 24 มี.ค. 2566 ]32
220 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ ของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มี.ค. 2566 ]43
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9หน้า 10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63|64|65|66|67|68