เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 2768 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
241 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสำราญราษฎร์ซอย 16 แยก สาธารณะไปไนนสะเดา (ชุมชนโนนสูง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.พ. 2566 ]89
242 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์(รถตู้) หมายเลขทะเบียน นค.6574 นครราชสีมา ของสำนักปลัดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.พ. 2566 ]82
243 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ม.ค. 2566 ]94
244 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ม.ค. 2566 ]91
245 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2565 ถึงเดื่อน ธันวาคม พ.ศ.2565 [ 31 ม.ค. 2566 ]80
246 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 3 รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ม.ค. 2566 ]81
247 สัญญาเลขที่1ปี2566โครงการจ้างเหมาก่อสร้างครูวิชาเอกที่ขาดแคลนวิชาเอกภาษาไทยโรงเรียนท.1กับนส.กนกวรรณ กาขาวลว31มค.66เฉพาะเจาะจง [ 31 ม.ค. 2566 ]34
248 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตง.7068 นครราชสีมาจำนวน 29 รายการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ม.ค. 2566 ]93
249 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกถ่ายเอกสาร) จำนวน 4 รายการของกองสาธารณสุข [ 27 ม.ค. 2566 ]80
250 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ ชนิด 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน ผม 8341 นครราชสีมา ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ม.ค. 2566 ]104
251 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตามโครงการจ้างเหมาครูวิชาเอกที่ขาดแคลน วิชาเอก ภาษาไทย โรงเรียนเทศบาล1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์) ประจำปีงบประมาณ 2566 (นางสาวกนกวรรณ กาขาว ) วิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ม.ค. 2566 ]121
252 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการตกแต่งซุ้มนิทรรศการจำนวน 15 รายการของโครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรและการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ม.ค. 2566 ]74
253 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ม.ค. 2566 ]58
254 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งรถแห่โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรและการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ม.ค. 2566 ]62
255 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 15 รายการของกองสาธารสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ม.ค. 2566 ]46
256 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตฆ 644 นครราชสีมา ของกองช่างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ม.ค. 2566 ]48
257 สัญญาซื้อขายเลขที่ 9/2566 ลงวันที่ 12 มกราคม 2566 วัสดุสำนักงาน (หมึกถ่ายเอกสาร) ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ม.ค. 2566 ]25
258 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 จำนวน 3 รายการของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ม.ค. 2566 ]45
259 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2566 ]51
260 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องเด็กเล่น ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2566 ]53
261 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.เลียบลำเชียงไกรด้านทิศตะวันตก แยกถนนสำราญราษฎร์ ซอย 2 (ชุมชนบัว2) [ 28 ธ.ค. 2565 ]46
262 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนสำราญราษฎร์ ซอย 16 แยกสาธารณะไปโนนสะเดา (ชุมชนโนนสูง) [ 28 ธ.ค. 2565 ]53
263 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ จำนวน 2 ลูก ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ธ.ค. 2565 ]79
264 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประจำหน่วยเลือกตั้งตามโครงการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ธ.ค. 2565 ]51
265 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อล้อวัดระยะทาง จำนวน 1 รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ธ.ค. 2565 ]54
266 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจ้ดทำปฏิทินประจำปี พ.ศ.2566 จำนวน 3,000 ฉบับ ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ธ.ค. 2565 ]77
267 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ ของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ธ.ค. 2565 ]49
268 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้แถวเหล็ก ชนิด 4ที่นั่ง จำนวน 2 ชุด ของกองคลังโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ธ.ค. 2565 ]49
269 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถบดสั่นสะเทือน หมายเลขทะเบียน นม.ถข ๗ ของกองช่าง [ 20 ธ.ค. 2565 ]55
270 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 16 รายการของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ธ.ค. 2565 ]60
271 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร (ไม้ดอกไม้ประดับต้อนรับเทศกาลปีใหม่ 2566) จำนวน 10 รายการของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ธ.ค. 2565 ]92
272 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกถ่ายเอกสาร) ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ธ.ค. 2565 ]49
273 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายสวัสดีปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ธ.ค. 2565 ]58
274 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ของกองคลังโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ธ.ค. 2565 ]52
275 ประกาศ เทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 1 ธ.ค. 2565 ]53
276 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) เด็กระดับก่อนประถมศึกษาและเด็กระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง ช่วงเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 รวม 105 [ 30 พ.ย. 2565 ]53
277 สัญญาจ้างเลขที่ 62/2566 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 จ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานด้านเอกสารสำนักปลัดเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2566 รายนายกฤตภาธร กลิ่นกลาง [ 30 พ.ย. 2565 ]21
278 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ [ 29 พ.ย. 2565 ]50
279 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานด้านเอกสารสำนักปลัดเทศบาลประจำปีงบประมาณ 2566 (นายกฤตภาธร กลิ่นกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ย. 2565 ]53
280 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตามโครงการจ้างเหมาครูวิชาเอกที่ขาดแคลนวิชาเอกศิลปะและทัศนศิลป์ โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง) ประจำปีงบประมาณ 2566 (นายปรีชา มีเกาะ) วิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ย. 2565 ]73
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12หน้า 13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70