เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 2832 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
441 สัญญาเลขที่7ปี66โครงการจ้างก่อสร้างถนนหินคลุกถนนเลียบลำเชียงไกรฝั่งซ้ายข้างบ้านนายฉลอง แจ่มกลางกับนางนารี มีระหารนอกลว23พค.66วิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ค. 2566 ]45
442 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตง 7068 นครราชสีมา จำนวน 5 รายการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ค. 2566 ]50
443 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุจำนวน 13 รายการของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ค. 2566 ]50
444 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ค. 2566 ]42
445 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก ถนนสำราญราษฎร์ ซอย 16 แยกสาธารณะข้างบ้านพันโททัด (ชุมชนโนนสูง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ค. 2566 ]45
446 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก ต่อจากถนน คสล.ถนนหมู่บ้านแสนสุข ซอย 1 (ชุมชนแสนสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ค. 2566 ]47
447 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก ถนนเลียบลำเชียงไกรฝั่งซ้าย แยกสาธารณะข้างบ้านนายฉลอง แจ่มกลาง (ชุมชนโนนหมัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ค. 2566 ]40
448 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 8 รายการกองสาธาณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ค. 2566 ]67
449 สัญญาเลขที่4ปี2566โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล.พร้อมท่อระบายน้ำถนนสำราษฏร์ซอย 6 ข้างบ้านทำข้าวตังกับหจก.เอสพีเอสก่อสร้าง2022ลว11พค.66โดยวิธีเฉพาะเจาะง [ 11 พ.ค. 2566 ]51
450 สัญญาเลขที่5ปี2566โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล.ถนนสำราษฎร์แยกซอยข้างบ้านนางปลั่ง เกษตรเวทินกับหจก.เอสพีเอสก่อสร้าง2022ลว11พค.66โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ค. 2566 ]50
451 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 9 รายการของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ค. 2566 ]70
452 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนสำราญราษฎร์ ซอย ๖ข้างบ้านทำข้าวตัง(ชุมชนโนนหมัน)โดยวิธีเฉพาะเจาะจงน [ 2 พ.ค. 2566 ]42
453 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้าวงถนน คสล.ถนนสำราญราษฎร์แยกซอยสาธารณะข้างบ้านนางปลั่ง เกษตรเวทิน(ชุมชนโนนสูง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ค. 2566 ]44
454 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 59 รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 เม.ย. 2566 ]46
455 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน 1,000 โต๊สพร้อมอุปกรณ์ ตามโครงการสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 เม.ย. 2566 ]54
456 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 รายการของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 เม.ย. 2566 ]57
457 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศพร้อมคนขับ1คันโครงการธรรมะร้อยดวงใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 เม.ย. 2566 ]52
458 ประกาศผู้ชนะที่ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส(ม.ค.-มี.ค.2566) [ 24 เม.ย. 2566 ]34
459 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกถ่ายเอกสาร)4รายการกองช่างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 เม.ย. 2566 ]46
460 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งพัดลมและรีโมทเครื่องปรับอากาศ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 เม.ย. 2566 ]49
461 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเต็นท์ตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 เม.ย. 2566 ]55
462 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องเสียงเวทีกลาง ตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 เม.ย. 2566 ]45
463 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งรถขบวนแห่นางสงกรานต์ ตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 เม.ย. 2566 ]52
464 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขันน้ำพานรอง ตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 เม.ย. 2566 ]64
465 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 มี.ค. 2566 ]42
466 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ ชนิด 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน ผม 8341 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 มี.ค. 2566 ]70
467 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ ชนิด 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 85-6640 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 มี.ค. 2566 ]50
468 รายงานการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกถนนเลียบเมืองลำเชียงไกรฝั่งซ้ายแยกฯข้างบ้านนายฉลอง แจ่มกลาง [ 30 มี.ค. 2566 ]43
469 รายงานการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกถนนสำราษฎร์ซอย16แยกซอยข้างบ้านพันโททัด ชุมชนโนนสูง [ 30 มี.ค. 2566 ]62
470 รายงานการกำหนดราคากลาง ก่อสร้างถนนหินคลุกต่อจากถนน คสล.ถนนหมู่บ้านแสนสุขซอย ๑(ชุมชนแสนสุข) [ 30 มี.ค. 2566 ]47
471 รายงานการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนสำราญราษฎร์ แยกซอยสาธารณะข้างบ้านนางปลั่ง เกษตรเวทิน (ชุมชนโนนสูง) [ 29 มี.ค. 2566 ]43
472 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ตพื้นที่ไม่จำกัดเป็นเวลา 12 เดือน (เริ่ม 1 เมษายน 2566-31 มีนาคม 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มี.ค. 2566 ]51
473 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ ของกองคลังโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มี.ค. 2566 ]46
474 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ ของกองคลัง [ 28 มี.ค. 2566 ]47
475 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์ ขนาด 215/70/15) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มี.ค. 2566 ]49
476 รายงานการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนสำราญราษฎร์ ซอย 6 ข้างบ้านทำข้าวต้ง (ชุมชนโนนหมัน) [ 24 มี.ค. 2566 ]41
477 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ ของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มี.ค. 2566 ]53
478 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษา รถยนต์ตรวจการณ์ดับเพลิง ชนิด 4 ล้อ หมายเลขทะเบียน ผม 8469 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มี.ค. 2566 ]54
479 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มี.ค. 2566 ]56
480 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางแอสฟัลท์สำเร็จรูป) ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มี.ค. 2566 ]51
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12หน้า 13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71