เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 2832 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
481 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)เด็กนักเรียนอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กช่วงปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 รวม 46 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มี.ค. 2566 ]61
482 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เก็บชุดดับเพลิง จำนวน ๔ ตู้) ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มี.ค. 2566 ]51
483 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 5 รายการ ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มี.ค. 2566 ]51
484 สัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารเลขที่ 3/2566 ยี่ห้อ Canon รุ่น IR-ADV C5235,S/N หมายเลขเครื่อง JWF99312 จำนวน 1 เครื่อง แบบเช่ารายเดือน(ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มี.ค. 2566 ]27
485 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ของกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มี.ค. 2566 ]48
486 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อถ้วยรางวัล ตามโครงการแข่งขันกีฬากลุ่มชุมชนสัมพันธ์ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มี.ค. 2566 ]56
487 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายตามโครงการแข่งขันกีฬากลุ่มชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มี.ค. 2566 ]52
488 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสี แบบเช่ารายเดือน(ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2566-30 กันยายน 2566) จำนวน 1 เครื่องของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มี.ค. 2566 ]36
489 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 6 รายการของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มี.ค. 2566 ]53
490 ประกาศผู้ชนะการเสนอ วัสดุจราจร (กระจกโค้งโพลีคาร์บอเนตขนาด 24 นิ้ว) จำนวน 24 ชุดของงานเทศกิจ [ 9 มี.ค. 2566 ]56
491 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน 2 รายการของกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มี.ค. 2566 ]74
492 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ ของการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 มี.ค. 2566 ]46
493 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 มี.ค. 2566 ]44
494 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าใส่เอกสารผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 115 ใบตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.พ. 2566 ]50
495 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 22 ก.พ. 2566 ]76
496 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บร 9607 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะจง [ 22 ก.พ. 2566 ]84
497 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ จำนวน 2 คัน ตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.พ. 2566 ]59
498 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 89-5779 นครราชสีมา ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.พ. 2566 ]83
499 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 18 รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.พ. 2566 ]85
500 สัญญาเลขที่2ปี2566โครงการจ้างก่อสร้างถนนคสล.เลียบลำเชียงไกรด้านทิศตะวันตกแยกถนนสำราษฎร์ซอย2กับนางนารี มีระหารนอกลว15กพ.66วิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.พ. 2566 ]35
501 สัญญาเลขที่3ปี66โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสำราษฎร์ซอย16แยกไปโนนสะเดากับนางนารี มีระหารนอกลว15กพ.66วิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.พ. 2566 ]45
502 สัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ 3/2566 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสำราญราษฏร์ ซอย 16 แยกสาธารณะไปโนนสะเดา (ชุมชนโนนสูง)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 15 ก.พ. 2566 ]36
503 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตามโครงการจ้างเหมาครูวิชาเอกที่ขาดแคลนวิชาเอกภาษาอังกฤษ โรงเรียนเทศบาล3 (รัฐราษฎร์พัฒนา) ประจำปีงบประมาณ 2566 (นางสาวดวงฤทัย ศักดิ์ดี) วิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.พ. 2566 ]171
504 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.เลียบลำเชียงไกรด้านทิศตะวันตก แยกถนนสำราญราษฎร์ ซอย 2 (ชุมชนบัว2 )โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.พ. 2566 ]95
505 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสำราญราษฎร์ซอย 16 แยก สาธารณะไปไนนสะเดา (ชุมชนโนนสูง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.พ. 2566 ]93
506 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์(รถตู้) หมายเลขทะเบียน นค.6574 นครราชสีมา ของสำนักปลัดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.พ. 2566 ]87
507 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ม.ค. 2566 ]97
508 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ม.ค. 2566 ]97
509 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2565 ถึงเดื่อน ธันวาคม พ.ศ.2565 [ 31 ม.ค. 2566 ]84
510 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 3 รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ม.ค. 2566 ]84
511 สัญญาเลขที่1ปี2566โครงการจ้างเหมาก่อสร้างครูวิชาเอกที่ขาดแคลนวิชาเอกภาษาไทยโรงเรียนท.1กับนส.กนกวรรณ กาขาวลว31มค.66เฉพาะเจาะจง [ 31 ม.ค. 2566 ]40
512 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตง.7068 นครราชสีมาจำนวน 29 รายการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ม.ค. 2566 ]97
513 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกถ่ายเอกสาร) จำนวน 4 รายการของกองสาธารณสุข [ 27 ม.ค. 2566 ]85
514 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ ชนิด 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน ผม 8341 นครราชสีมา ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ม.ค. 2566 ]111
515 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตามโครงการจ้างเหมาครูวิชาเอกที่ขาดแคลน วิชาเอก ภาษาไทย โรงเรียนเทศบาล1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์) ประจำปีงบประมาณ 2566 (นางสาวกนกวรรณ กาขาว ) วิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ม.ค. 2566 ]129
516 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการตกแต่งซุ้มนิทรรศการจำนวน 15 รายการของโครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรและการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ม.ค. 2566 ]82
517 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ม.ค. 2566 ]63
518 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งรถแห่โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรและการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ม.ค. 2566 ]69
519 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 15 รายการของกองสาธารสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ม.ค. 2566 ]53
520 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตฆ 644 นครราชสีมา ของกองช่างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ม.ค. 2566 ]55
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13หน้า 14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71