เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 2715 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
261 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการโนนสูงเมืองสะอาดชุมชน่าอยู่ปี2566(นางมณีศรี อินทองหลาง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]62
262 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการโนนสูงเมืองสะอาดชุมชน่าอยู่ปี2566(นายวีระยุทธ กุุ้งกลางดอน)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]72
263 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการโนนสูงเมืองสะอาดชุมชน่าอยู่ปี2566(นส.ศิริลักษณ์ ลับกลาง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]65
264 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะ(นายอรรถชัย เทียบกลาง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]67
265 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการโนนสูงเมืองสะอาดชุมชน่าอยู่ปี2566(นส.อรอุมา เชยด่านกลาง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]62
266 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการโนนสูงเมืองสะอาดชุมชน่าอยู่ปี2566(นายวิสิทธิ์ ศรีนาค)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]69
267 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะ(นายธีรพันธ์ ลายกลาง))โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]72
268 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะ(นายสายันต์ โรงวิเชียรกลาง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]62
269 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะ(นายครรชิต โตน้อย)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]57
270 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะ(นายมงคล วิลัยล้วน)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]70
271 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปี2566(นส.ธนารัตน์ ศรีกลาง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]62
272 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพปี2566(นางอาภรณ์ อินธุโสภณ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]61
273 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการทำความสะอาดและดูแลรักษาภูมิทัศน์โรงยิมปี2566(นายภา หนากลาง))โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]60
274 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพผู้อายุปี2566(นางแพรวพรรณ แพงทรัพย์)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]67
275 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพปี2566(นางกิ่งแก้ว นิจจอหอ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]70
276 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพปี2566(นางอาภรณ์อินธุโสภณ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]72
277 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาทำความสะอาดบ่อบำบัดปี2566(นายวีระ เพชรไพทูรย์)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]68
278 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปี2566(นางบุญปลูก พานสุุวรรณ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]61
279 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการส่งเสริมดสอนปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปี2566 (นสกิ่งกาญจน์อินมะดัน)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]78
280 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาทำความสะอาดและโุแลภูมิทัศน์สวนโนนนา(โรงยิม)ป2566(นายสมเดช มุ่งเย็นกลาง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) [ 30 ก.ย. 2565 ]66
281 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการโนนสูงเมืองสะอาดชุมชนน่าอยู่ปี2566(นส.กาหลง ยิ่งจอหอ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]65
282 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการโนนสูงเมืองสะอาดชุมชนน่าอยู่ปี2566(นส.พร มาลัย)ดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]61
283 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงกาโนนสูงเมืองสะอาดชุมชนน่าอยู่ปี2566(นายสมบูรณ์ ปลั่งกลาง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]63
284 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการโนนสูงเมืองสะอาดขุมขนน่าอยู่ปี2566(นางสุทิน จงกลาง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]67
285 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการโนนสูงเมืองสะอาดชุมชนน่าอยู่ปี2566(นส.ประหยัด พึ่งกลาง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]72
286 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาหพนักงานประจำรถขยะปี2566(นายไพโรจน์ ไชยอรรจนาภรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]66
287 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาพนักงานประจำรถขยะปี2566(นายภิเษก พ่วงต่าย)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]70
288 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะปี2566(นายวิเชษฐ ลายกลาง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]66
289 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาพนักงานประจำรถขยะปี2566(นายสุพจน์ หินกลาง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]63
290 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาพนักงานประจำรถขยะปี2566(นายสมประสงค์ เดือนกลาง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]59
291 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาครูวิชาเอกที่ขาดแคลนปี2566(นายปรีชา มีเกาะ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]63
292 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาครูวิชาที่ขาดแคลนปี2566(นส.กาญจนาภาณ์ ศิริประภา)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]64
293 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาครูวิชาที่ขาดแคลนปี2566(นายประพันธ์ ช่วงกลาง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]67
294 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการส่งเสริมการสอนปฐมวัยปี2566(นางขวัญเรือน บรรจงปรุ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]65
295 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการส่งเสริมการสอนปฐมวัยปี2566(นส.ทิพรัตน์ คุ้มกลาง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]67
296 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการส่งเสริมการสอนปฐมวัยปี2566(นส.สุรีฉาย ขอบ่มกลาง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]63
297 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการส่งเสริมการสอนปฐมวัยปี2566(นส.พรพิมล พรานกลาง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]61
298 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการโนนสูงเมืองสะอาดปี2566(นายเชิด แนบกลาง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]62
299 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการส่งเสริมการสอนปฐมวัยปี2566(นางสุรีษา สื่อกลาง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]70
300 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการโนนสูงเมืองสะอาดปี2566(นายเขียน เครือบสูงเนิน)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]64
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13หน้า 14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63|64|65|66|67|68