เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 2715 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
321 สัญญาเลขที่37ปี66โครงการจ้างทำความสะอาดดูแลบ่อบำบัดน้ำเสียฯกับนายวิระ เพชรไพทูรย์ ลว 30 กย.65 วิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]29
322 สัญญาเลขที่19ปี66โครงการจ้างเหมาบริการโนนสูงเมืองสะอาดชุมชนน่าอยู่กับนส.อรรอุมา เชยด่านกลาง ลว30กย.65 วิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]38
323 สัญญาเลขที่32ปี2566โครงการจ้างเหมาพนักงานประจำรถขยะกับนายธีรพันธ์ ลายกลางลว30กย.65วิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]30
324 สัญญาเลขที่18ปี2566โครงการจ้างเหมาโนนสูงเมืองสะอาดกับนายวีระยุทธ กุ้งกลางดอน ลว30กย.65 วิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]34
325 สัญญาเลขที่17ปี2566โครงการจ้างเหมาโนนสูงเมืองสะอาดกับนส.ศิริลักษณ์ ลับกลาง ลว30กย.65 วิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]28
326 สัญญาเลขที่24ปี2566โครงการจ้างเหมาโนนสูงเมืองสะอาดกับนายสมบูรณ์ ปลั่งกลาง ลว30กย.65 วิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]27
327 สัญญาเลขที่20ปี2566โครงการจ้างเหมาโนนสูงเมืองสะอาดกับนายจรัญ รงค์ทะชาดา ลว30กย.65 วิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]31
328 สัญญาเลขที่23ปี2566โครงการจ้างเหมาโนนสูงเมืองสะอาดกับนางสุทิน จงกลาง ลว30 กย.65 วิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]47
329 สัญญาเลขที่42ปี2566โครงการส่งเสริมการสอนปฐมวัยของศูนย์ฯกับนางขวัญเรือน บรรจงปรุ ลว30กย.65 วิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]28
330 สัญญาเลขที่45ปี2566โครงการส่งเสริมการสอนปฐมวัยของศูนย์ฯกับนางสุรีษา สื่อกลาง ลว30กย.65 วิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]26
331 สัญญาเลขที่9ปี2566โครงการจ้างเหมาบริการโนนสูงเมืองสะอาดฯกับนส.น้ำทิพย์ ไชยอรรจนาภาณ์ ลว30กย65 วิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]29
332 สัญญาเลขที่12ปี2566โครงการจ้างเหมาบริการโนนสูงเมืองสะอาดกับนายสม หงส์จอหอ ลว30กย.65 วิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]31
333 สัญญาเลขที่26ปี2566โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะกับนายสุพจน์ หินกลาง ลว30กย.65 วิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]38
334 สัญญาเลขที่28ปี2566โครงการจ้างเหมาพนักงานประจำรถขยะฯกับนายสมประสงค์ เดือนกลาง ลว30กย65 วิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]28
335 สัญญาเลขที่4ปี2566โครงการจ้างเหมาบริการโนนสูงเมืองสะอาดฯกับนางมณีศรี อินทองหลาง ลว30กย.65 วิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]39
336 สัญญาเลขที่34ปี2566โครงการจ้างเหมาพนักงานประจำรถขยะฯกับนายสายันต์ โรงวิเชียรกลาง ลว30กย.65 วิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]33
337 สัญญาเลขที่48ปี2566โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดรักษาภูมิทัศน์ฯกับนายสมเดช มุ่งเย็นกลาง ลว30กย.65 วิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]31
338 สัญญาเลขที่40ปี2566โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯกับนางบุญปลูก พานสุวรรณ์ ลว30กย.65 วิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]37
339 สัญญาเลขที่14ปี2566โครงการจ้างเหมาโนนสูงเมืองสะอาดฯกับนส.ปรารถนา เหล่ากลาง ลว30 กย.65 วิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]31
340 สัญญาเลขที่31ปี2566โครงการจ้างพนักงานประจำรถขยะฯกับนายทักษิทพัฒน์ ปลั่งกลาง ลว30กย65 วิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]42
341 สัญญาเลขที่36ปี2566โครงการจ้างเหมาพนักงานประจำรถขยะฯกับนายมงคล วิลัยล้วน ลว30กย.65 วิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]32
342 สัญญาเลขที่33ปี2566โครงการจ้างเหมาพนักงานประจำรถขยะฯกับนายอรรถชัย เทียบกลาง ลว30กย.65 วิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]45
343 สัญญาเลขที่30ปี2566โครงการจ้างเหมาพนักงานประจำรถขยะฯกับนายไพโรจน์ ไชยอรรจนาภรณ์ ลว30กย.65 วิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]49
344 สัญญาเลขที่29ปี2566โครงการจ้างเหมาพนักงานประจำรถขยะฯกับนายภิเษก พ่วงต่าย ลว30กย.65 วิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]28
345 สัญญาเลขที่21ปี2566โครงการจ้างเหมาบริการโนนสูงเมืองสะอาดฯกับนายวิสิทธิ์ ศรีนาค ลว30กย.65 วิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]42
346 สัญญาเลขที่11ปี2566โครงการจ้างเหมาบริการโนนสูงเมืองสะอาดฯกับนางสมหมาย กึนสันเทียะ ลว30กย.65 วิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]32
347 สัญญาเลขที่52ปี2566โครงการจ้างเหมาครูขาดแคลนกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯกับนส.กาญจนาภรณ์ ศิริประภา ลว30กย.65 วิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]44
348 สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคาร โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารเทศบาลรวมถึงบริเวณโดยรอบ อาคารสำนักงานและโดมแดง(ลานอเนกประสงค์ ของนางสาวกาญจนา นารถสูงเนิน [ 29 ก.ย. 2565 ]82
349 สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคาร โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารเทศบาลรวมถึงบริเวณโดยรอบ อาคารสำนักงานและโดมแดง(ลานอเนกประสงค์) ของนางสาย ปลั่งกลาง) [ 29 ก.ย. 2565 ]68
350 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานดับเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (นางนวลพรรณ ประเสริฐสุวรรณ) [ 28 ก.ย. 2565 ]72
351 ประกาสผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตามโครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลรักษาภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองกลด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 นายราเชนท์ มุ่งเย็นกลาง [ 28 ก.ย. 2565 ]78
352 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตามโครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลรักษาภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองกลด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 นายชยากร แก้วกลาง [ 28 ก.ย. 2565 ]72
353 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตามโครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลรักษาภูมิทัศน์สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี (สวนสาธารณะชุมชนบัว 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 นายสุรเทพ ท่วมตะคุ [ 28 ก.ย. 2565 ]75
354 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตามโครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลรักษาภุมิทัศน์สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 75 พรรษามหาราชินี (โนนนา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 นายหมวย สวยสำโรง [ 28 ก.ย. 2565 ]67
355 ประกาศผู้ชะนการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตามโครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลรักษาภูมิทัศน์สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 75 พรรษามหาราชินี (โนนนา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 นายวิเชียร เครือบสูงเนิน [ 28 ก.ย. 2565 ]76
356 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างย้ายเครื่องปรับอากาศแบบแขวนเพดาน รหัส ๔๒๐-๕๗-๐๐๘๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2565 ]77
357 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบ มัลติฟังก์ชั่น แบบเช่ารายเดือน (เริ่มเดือนตุลาคม ๒๕๖๕-กันยายน ๒๕๖๖ ) ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2565 ]70
358 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตามโครงการงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารเทศบาลรวมถึงบริเวณโดยรอบ อาคารสำนักงานและโดมแดง (อเนกประสงค์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (นางสาวกาญจนา นารถสูงเนิน) ของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2565 ]75
359 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตามดครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารเทศบาลรวมถึงบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงานและโดมแดง (ลานอเนกประสงค์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (นางสาย ปลั่งกลาง) ของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2565 ]65
360 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เหมาซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตฆ ๖๔๔ นครราชสีมา ของงานบริหารทั่วไป กองช่าง [ 23 ก.ย. 2565 ]97
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16หน้า 17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63|64|65|66|67|68