เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 2832 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
601 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะ(นายอรรถชัย เทียบกลาง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]77
602 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการโนนสูงเมืองสะอาดชุมชน่าอยู่ปี2566(นส.อรอุมา เชยด่านกลาง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]73
603 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการโนนสูงเมืองสะอาดชุมชน่าอยู่ปี2566(นายวิสิทธิ์ ศรีนาค)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]79
604 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะ(นายธีรพันธ์ ลายกลาง))โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]84
605 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะ(นายสายันต์ โรงวิเชียรกลาง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]72
606 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะ(นายครรชิต โตน้อย)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]67
607 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะ(นายมงคล วิลัยล้วน)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]80
608 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปี2566(นส.ธนารัตน์ ศรีกลาง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]72
609 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพปี2566(นางอาภรณ์ อินธุโสภณ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]70
610 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการทำความสะอาดและดูแลรักษาภูมิทัศน์โรงยิมปี2566(นายภา หนากลาง))โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]70
611 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพผู้อายุปี2566(นางแพรวพรรณ แพงทรัพย์)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]79
612 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพปี2566(นางกิ่งแก้ว นิจจอหอ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]78
613 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพปี2566(นางอาภรณ์อินธุโสภณ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]86
614 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาทำความสะอาดบ่อบำบัดปี2566(นายวีระ เพชรไพทูรย์)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]79
615 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปี2566(นางบุญปลูก พานสุุวรรณ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]73
616 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการส่งเสริมดสอนปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปี2566 (นสกิ่งกาญจน์อินมะดัน)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]85
617 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาทำความสะอาดและโุแลภูมิทัศน์สวนโนนนา(โรงยิม)ป2566(นายสมเดช มุ่งเย็นกลาง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) [ 30 ก.ย. 2565 ]77
618 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการโนนสูงเมืองสะอาดชุมชนน่าอยู่ปี2566(นส.กาหลง ยิ่งจอหอ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]74
619 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการโนนสูงเมืองสะอาดชุมชนน่าอยู่ปี2566(นส.พร มาลัย)ดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]72
620 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงกาโนนสูงเมืองสะอาดชุมชนน่าอยู่ปี2566(นายสมบูรณ์ ปลั่งกลาง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]74
621 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการโนนสูงเมืองสะอาดขุมขนน่าอยู่ปี2566(นางสุทิน จงกลาง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]77
622 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการโนนสูงเมืองสะอาดชุมชนน่าอยู่ปี2566(นส.ประหยัด พึ่งกลาง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]82
623 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาหพนักงานประจำรถขยะปี2566(นายไพโรจน์ ไชยอรรจนาภรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]73
624 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาพนักงานประจำรถขยะปี2566(นายภิเษก พ่วงต่าย)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]88
625 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะปี2566(นายวิเชษฐ ลายกลาง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]78
626 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาพนักงานประจำรถขยะปี2566(นายสุพจน์ หินกลาง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]72
627 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาพนักงานประจำรถขยะปี2566(นายสมประสงค์ เดือนกลาง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]66
628 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาครูวิชาเอกที่ขาดแคลนปี2566(นายปรีชา มีเกาะ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]71
629 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาครูวิชาที่ขาดแคลนปี2566(นส.กาญจนาภาณ์ ศิริประภา)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]74
630 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาครูวิชาที่ขาดแคลนปี2566(นายประพันธ์ ช่วงกลาง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]75
631 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการส่งเสริมการสอนปฐมวัยปี2566(นางขวัญเรือน บรรจงปรุ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]77
632 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการส่งเสริมการสอนปฐมวัยปี2566(นส.ทิพรัตน์ คุ้มกลาง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]76
633 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการส่งเสริมการสอนปฐมวัยปี2566(นส.สุรีฉาย ขอบ่มกลาง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]76
634 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการส่งเสริมการสอนปฐมวัยปี2566(นส.พรพิมล พรานกลาง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]67
635 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการโนนสูงเมืองสะอาดปี2566(นายเชิด แนบกลาง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]70
636 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการส่งเสริมการสอนปฐมวัยปี2566(นางสุรีษา สื่อกลาง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]79
637 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการโนนสูงเมืองสะอาดปี2566(นายเขียน เครือบสูงเนิน)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]76
638 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการโนนสูงเมืองสะอาดปี2566(นส.น้ำทิพย์ ไชยอรรจราภรณ์)ดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]74
639 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการโนนสูงเมืองสะอาดปี2566(นส.ปรารถนา เหล่ากลาง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]66
640 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการโนนสูงเมืองสะอาดปี2566(นางกรรณิกา นรรนัดสำโรง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]77
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16หน้า 17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71