เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 2715 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.เลียบลำเหมืองสาธารณะฝั่งซ้ายจากแยกถนนโนนสูง-ขามสะแกแสงถึงสุดเขตเทศบาล(ชุมชนสวนผัก)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 7 พ.ย. 2566 ]16
42 ราคากลางโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ถนน นม.6121 (บายพาส) แยกสาธารณะ ซอยข้าง ตรอ.(ชุมชนดอนแต้ว-โนนนา-โนนสมบูรณ์) [ 6 พ.ย. 2566 ]13
43 สัญญาเลขที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 สัญญาจ้างทำงานก่อสร้างถนน คศล.ซอยสาธารณะข้างบ้าน ผอ.สกุน(ชุมชนบ้านเพิ่ม)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ย. 2566 ]24
44 สัญญาเลขที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 สัญญาจ้างก่อสร้าง จ้างทำงานปรับปรุง ถนน คสล.ถนนบ้านบัว (หน้าวัดบัว) ชุมชนบัว1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ย. 2566 ]37
45 สัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 จ้างทำงาน ก่อสร้าง ถนน นม.6121 (บายพาส) แยกสาธารณะ ซอยข้างโรงน้ำดื่มซันหนิ่ง (ชุมชนดอนแต้ว-โนนนา-โนนสมบูรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ย. 2566 ]14
46 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) เด็กระดับก่อนประถมศึกษาและเด็กระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ช่วงเปิดภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2566 จำนวน 22 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ต.ค. 2566 ]17
47 สัญญาเลขที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2567 สัญญาซื้อขาย อาหารเสริม(นม)เด็กระดับก่อนประถมศึกษาและเด็กระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2566 จำนวน 22 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ต.ค. 2566 ]6
48 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.เลียบลำเหมืองสาธารณะฝั่งซ้าย จากถนนโนนสูง-ขามสะแกแสง ถึงสุขเขตเทศบาล (ชุมชนสวนผัก) [ 26 ต.ค. 2566 ]47
49 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยสาธารณะข้างบ้าน ผอ.สกุน (ชุมชนบ้านเพิ่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ต.ค. 2566 ]34
50 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้าง ถนน คสล.ถนน นม.6121 (บายพาส) แยกสาธารณะ ซอยข้างโรงน้ำดื่มซันหนิ่ง(ชุมชนดอนแต้ว-โนนนา-โนนสมบูรณ์)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ต.ค. 2566 ]47
51 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุง ถนน คสล.ถนนบ้านบัว (หน้าวัดบัว)ชุมชนบัว 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ต.ค. 2566 ]41
52 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน พ.ศ.2566) [ 18 ต.ค. 2566 ]48
53 สัญญาจ้างเหมาบริการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สัญญาเลขที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2566 [ 12 ต.ค. 2566 ]38
54 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ต.ค. 2566 ]30
55 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยสาธารณะข้างบ่อขยะ (ชุมชนดอนแต้ว-โนนนา-โนนสมบูรณ์) [ 11 ต.ค. 2566 ]39
56 ราคากลางโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ซอยสาธารณะข้างบ้าน ผอ.สกุน (ชุมชนบ้านเพิ่ม) [ 11 ต.ค. 2566 ]39
57 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)เด็กระดับก่อนประถมศึกษาและเด็กระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ช่วงปิดเทอมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 11-31 ตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ต.ค. 2566 ]39
58 สัญญาซื้อขาย สัญญาเลขที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2566 อาหารเสริม(นม)เด็กระดับก่อนประถมศึกษาและเด็กระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ช่วงปิดเทอมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 11-13 ตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ต.ค. 2566 ]56
59 สัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สัญญาเลขที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2566 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ XEROX รุ่น 5335 หมายเลขเครื่อง AE9898782 จำนวน 1 เครื่อง [ 2 ต.ค. 2566 ]32
60 สัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สัญญาเลขที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2566 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ XEROX รุ่น 5335 หมายเลขเครื่อง AE9505848 จำนวน 1 เครื่อง [ 2 ต.ค. 2566 ]44
61 สัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สัญญาเลขที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2566 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Canon รุ่น IR-ADV C5235 หมายเลขเครื่อง S/N WGR04136 จำนวน 1 เครื่อง [ 2 ต.ค. 2566 ]27
62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังประจำปีงบประมาณ 2567 (นางสาวนิตยา คิดการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2566 ]46
63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการโครงการโนนสูงเมืองสะอาดชุมชนน่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ประจำขุมชนศาลตาปู่ (นายวิสูจน์ ช่างเหล็ก) [ 29 ก.ย. 2566 ]35
64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการโครงการโนนสูงเมืองสะอาดชุมชนน่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ประจำชุมชนกระพี้-ตลาดเก่า (นางสาวบุญทิ้ง ไทยภักดี) [ 29 ก.ย. 2566 ]30
65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการโครงการโนนสูงเมืองสะอาดชุมชนน่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ประจำชุมชนโนนนา-โนนสมบูรณ์-ดอนแต้ว (นายจรัญ รงค์ทะชาดา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2566 ]45
66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการโครงการโนนสูงเมืองสะอาดชุมชนน่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ประจำชุมชนบัว 3 (นางจิตรา กลิ่นกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2566 ]38
67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการโครงการโนนสูงเมืองสะอาดชุมชนน่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประจำชุมชนโนนนา-โนนสมบูรณ์-ดอนแต้ว (นายสม หงษ์จอหอ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2566 ]53
68 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการโครงการโนนสูงเมืองสะอาดชุมชนน่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ประจำชุมชนบัว 2 (นางสาวประหยัด พึ่งกลาง) โดยวิธีเจาะจง [ 29 ก.ย. 2566 ]36
69 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการโครงการโนนสูงเมืองสะอาดชุมชนน่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ประจำชุมชนโนนนา-โนนสมบูรณ์-ดอนแต้ว (นายหวัน ทองพุทรา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2566 ]38
70 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการโครงการโนนสูงเมืองสะอาดชุมชนน่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ประจำชุมชนบัว 2 (นางสาวสุมาลี แก่นเสลา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2566 ]32
71 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการโครงการโนนสูงเมืองสะอาดชุมชนน่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ประจำชุมชนแสนสุข (นางสาวอรอุมา เชยด่านกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2566 ]36
72 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตามโครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารกองยุทธศาสตร์และงบประมาณและบริเวณโดยรอบที่เป็นส่วนประกอบอาคาร (นางจำปา เลียวประโคน) ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2566 ]44
73 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการโครงการโนนสูงเมืองสะอาดชุมชนน่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประจำชุมชนบัว 3 (นายนรินทร์ กลิ่นกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2566 ]40
74 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการโครงการโนนสูงเมืองสะอาดชุมชนน่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประจำชุมชนบัว1 (นางบุญเลี้ยง จ่าโนนสูง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2566 ]41
75 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการโครงการโนนสูงเมืองสะอาดชุมชนน่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ประจำชุมชนบ้านเพิ่ม (นายสมวงษ์ หวังรัดกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2566 ]44
76 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการโครงการโนนสูงเมืองสะอาดชุมชนน่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ประจำชุมชนโนนนา-โนนสมบูรณ์-ดอนแต้ว (นางนิจวิภา จงกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2566 ]52
77 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการโครงการโนนสูงเมืองสะอาดชุมชนน่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประจำชุมชนโนนหมัน (นายวิสิทธิ์ ศรีนาค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2566 ]37
78 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการโครงการโนนสูงเมืองสะอาดชุมชนน่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ประจำชุมชนโนนสูง (นางสมหาย กึนสันเทัยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2566 ]38
79 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการโครงการโนนสูงเมืองสะอาดชุมชนน่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ประจำชุมชนโนนตาอู่-โนนระเวียง (นางสุทิน จงกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2566 ]36
80 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการโครงการโนนสูงเมืองสะอาดชุมชนน่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ประจำชุมชนโนนตาอู่-โนนระเวียง (นางมณีศรี อินทองหลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2566 ]50
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63|64|65|66|67|68