เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 2832 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1121 สัญญาเลขที่25ปี2566ลว30กย.64โครงการจ้างเหมาโนนสูงเมืองสะอาดฯกับนางสุทิน จงกลาง วิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2564 ]10
1122 สัญญาเลขที่26ปี2565ลว30กย.64โครงการโนนสูงเมืองสะอาดฯกับนายสมบูรณ์ ปลั่งกลาง วิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2564 ]9
1123 สัญญาเลขที่27ปี2565ลว30กย.64โครงการจ้างเหมาโนนสูงเมืองสะอาดฯกับนางสาวพร มาลัย วิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2564 ]12
1124 สัญญาเลขที่16ปี2565ลว30กย.64โครงการจ้างเหมาโนนสูงเมืองสะอาดฯกับนส.ปรารถนา เหล่ากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2564 ]14
1125 สัญญาเลขที่15ปี2565ลว30กย.64โครงการจ้างเหมาโนนสูงเมืองสะอาดฯกับนางภัทรา ผินงูเหลือม วิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2564 ]15
1126 สัญญาเลขที่24ปี2565ลว30กย.64โครงการจ้างเหมาโนนสูงเมืองสะอาดฯกับนางสาวประหยัด พึ่งกลาง วิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2564 ]17
1127 สัญญาเลขที่1ปี2565ลว30กย.64โครงการจ้างทำความสะอาดกองยุทธศาสตร์ฯกับนางสาวกาหลง ยิ่งจอหอ วิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2564 ]17
1128 สัญญาเลขที่30ปี2565ลว30กย.64โครงการจ้างเหมาพนักงานประจำรถขยะมูลฝอยฯกับนายนเรศ นิพนธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2564 ]19
1129 สัญญาเลขที่33ปี2565ลว30กย.64โครงการจ้างเหมาพนักงานประจำรถขยะฯกับนายทักษิทพัฒน์ ปลั่งกลาง วิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2564 ]15
1130 สัญญาเลขที่18ปี2565ลว30กย.64โครงการจ้างเหมาโนนสูงเมืองสะอาดฯกับนส.สมนึก ยับจอหอ วิธีเฉพาะเจาะจงะจง [ 30 ก.ย. 2564 ]19
1131 สัญญาเลขที่40ปี2565ลว30กย.64โครงการจ้างผู้ช่วยแพทย์แผนไทยฯกับนส.สมร พูนสี วิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2564 ]19
1132 สัญญาเลขที่3ปี2565ลว30กย.64โครงการจ้างทำความสะอาดดูแลรักษาภูมิทัศน์สวนสาธารณะโนนนาฯกับนายสมเดช มุ่งเย็นกลาง วิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2564 ]20
1133 สัญญาเลขที่8ปี2565ลว30กย.64โครงการจ้างโนนสูงเมืองสะอาดฯกับนายเขียน เครือบสูงเนิน วิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2564 ]20
1134 สัญญาเลขที่6ปี2565ลว30กย.64โครงการจ้างเหมาบริการโนนสูงเมืองสะอาดชุมชนน่าอยู่กับนางมณีศรี อินทองหลาง วิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2564 ]17
1135 สัญญาเลขที่7ปี2565ลว30กย.64โครงการจ้างเหมาบริการโนนสูงเมืองสะอาดชุมชนน่าอยู่กับนางเล็ก แนบกลาง วิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2564 ]18
1136 สัญญาเลขที่5ปี2565ลว30กย.64โครงการจ้างเหมาโนนสูงเมืองสะอาดชุมชนน่าอยู่กับนางบุญเลี้ยง จ่าโนนสูง วิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2564 ]16
1137 สัญญาจ้างปรับปรุงห้องทำงานคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลโนนสูง [ 29 ก.ย. 2564 ]278
1138 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนน คสล.เป็นผิวจราจรแอสฟั้ลท์ติกคอนกรีต ถนนสำราญราษฎร์ ซอย ๑๑ (ชุมชนโนนตาอู่-โนนระเวียง) [ 29 ก.ย. 2564 ]280
1139 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน ๑๖ รายการของกองคลังโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2564 ]278
1140 ราคากลางโครงการปรับปรุงถนน คสล.เป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสำราญราษฎร์ ซอย ๑๑ (ชุมชนโนนตาอู่-โนนระเวียง) [ 28 ก.ย. 2564 ]290
1141 ราคาลกางปรับปรุงถนน คสล.เป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสำราญราษฎร์ ซอย ๒ จากแยกถนนสาธารณะ ข้างบ้านนายแทน แจ่มกลางถึงอู่ช่างหมี)ชุมชนบัว ๒ [ 28 ก.ย. 2564 ]299
1142 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กน.๓๐๓๑ นม.ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2564 ]285
1143 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตามโครงการปรับปรุงพื้นที่แปรงฟันสำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล๑(รัฐราษฎร์สงเคราะห์)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2564 ]288
1144 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ถนนตะโกงอ ช่วงต่อจากโครงการเดิม ถึงเขตทางรถไฟ ชุมชนบัว ๑ [ 20 ก.ย. 2564 ]279
1145 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องทำงานคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลโนนสูง [ 20 ก.ย. 2564 ]288
1146 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ [ 20 ก.ย. 2564 ]278
1147 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงานจำนวน๑ เครื่องของกองคลังโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2564 ]273
1148 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องสำรองไฟจำนวน ๒ เครื่อง)ของกองคลังโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2564 ]276
1149 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน๑๒ รายการของกองคลังโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2564 ]273
1150 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2564 ]280
1151 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน ๔ รายการของกองการศึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2564 ]278
1152 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เก้าอี้ทำงานจำนวน ๒ ตัว) ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2564 ]311
1153 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน)จำนวน ๕ ตู้ของกองคลังโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2564 ]318
1154 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID) ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ย. 2564 ]278
1155 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไฟตัวอักษรลอยตัวพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ป้าย [ 2 ก.ย. 2564 ]296
1156 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ประชาสัมพันธ์หมายเลข ทะเบียน ค.๐๕๒๙ นครราชสีมาจำนวน ๑๐ รายการของกองยุทธศาสตร์และแผนงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ย. 2564 ]287
1157 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่น [ 1 ก.ย. 2564 ]282
1158 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำจดหมายข่าวฉบับประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ และเดือนเมษายน ๒๕๖๔ ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ย. 2564 ]273
1159 ราคากลางโครงการปรับปรุงห้องทำงานคณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลดนนสูง [ 31 ส.ค. 2564 ]314
1160 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ตักหน้า-ขุดหลังหมายเลขทะเบียน ตง.๗๐๖๘ นครราชสีมาจำนวน ๒ รายการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ส.ค. 2564 ]272
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29หน้า 30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71