เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 2837 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1201 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบปิคอัพหมายเลขทะเบียน ยก.๖๑๒๐ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ค. 2564 ]317
1202 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศจำนวน ๔ เครื่องของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ค. 2564 ]270
1203 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน ๕๐๐ ถุง [ 22 ก.ค. 2564 ]280
1204 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อตามบัญชีนวัตกรรมไทยเพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า(โควิท-๑๙)จำนวน ๔๐ แกลลอนของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ค. 2564 ]272
1205 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ [ 21 ก.ค. 2564 ]266
1206 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหินคลุก จำนวน ๑๕๐ ลบ.ม. [ 20 ก.ค. 2564 ]268
1207 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน ๙ รายการของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ค. 2564 ]272
1208 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศจำนวน ๕ เครื่องของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ค. 2564 ]270
1209 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ฉีด(เข็ม ไซริงค์ บัตร เหรียญ) จำนวน ๑,๗๐๔ ชุดของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ค. 2564 ]304
1210 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการวันสำคัญของชาติและพระมหากษัตริย์ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ [ 12 ก.ค. 2564 ]275
1211 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อตามบัญชีนวัตกรรมไทยเพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๔(โควิท-๑๙) จำนวน ๔๐ แกลลอนของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ค. 2564 ]281
1212 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์จำนวน ๑ รายการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้่อมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ค. 2564 ]277
1213 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์จำนวน ๒ รายการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ค. 2564 ]265
1214 สัญญาจ้างดครงการปรับปรุงผิวจราจรเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนบ้านเพิ่ม ซอย 5 ถึงถนนทางหลวงชนบท (โนนสูง-โนนไทย) ชุมชนบ้านเพ่ิม [ 29 มิ.ย. 2564 ]276
1215 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอ ซื้ออาหารเสริม(นม) เด็กระดับก่อนประถมและเด็กระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กช่วงเปิดภาคเรียน ๑ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ รวม ๘๔ วัน โดยวิธีเฉพาะเจ [ 28 มิ.ย. 2564 ]267
1216 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)เด็กระดับก่อนประถมศึกษาและเด็กระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กช่วงปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ระหว่างวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ รวม ๒๘ วัน โดยว [ 28 มิ.ย. 2564 ]261
1217 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน ๔ รายการของกองคลังโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มิ.ย. 2564 ]266
1218 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๗ รายการของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มิ.ย. 2564 ]270
1219 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2564 [ 2 มิ.ย. 2564 ]260
1220 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน ๔ รายการของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มิ.ย. 2564 ]267
1221 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับเด็กปฐมวัยและเด็กระดับประถมศึกษาตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มิ.ย. 2564 ]262
1222 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การป้องกันการระบาดและแพร่เชื้อ COVIC-๑๙ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 พ.ค. 2564 ]286
1223 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๑๐ รายการของกองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 พ.ค. 2564 ]272
1224 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน ๘ รายการของกองการศึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 พ.ค. 2564 ]252
1225 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน บร.๙๖๐๗ นครราชสีมา จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 พ.ค. 2564 ]253
1226 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาติดฟิล์มกรองแสงรถยนต์ตู้หมายเลขทะเบียน นค.๓๗๘๔ นครราชสีมาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 เม.ย. 2564 ]268
1227 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม .๒๕๖๔) [ 30 เม.ย. 2564 ]260
1228 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ [ 29 เม.ย. 2564 ]258
1229 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ [ 29 เม.ย. 2564 ]260
1230 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ [ 29 เม.ย. 2564 ]251
1231 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ [ 29 เม.ย. 2564 ]257
1232 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งจำนวน ๑ รายการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 เม.ย. 2564 ]261
1233 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำจดหมายข่าวประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำนวน ๓๕๐ ฉบับของกองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 เม.ย. 2564 ]257
1234 ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเล่นสนามกลางแจ้งจำนวน ๓ ชุดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 21 เม.ย. 2564 ]259
1235 กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางของพัสดุที่จะจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเล่นสนามกลางแจ้งจำนวน ๓ ชุด [ 21 เม.ย. 2564 ]265
1236 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน ๕ รายการของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 เม.ย. 2564 ]269
1237 สัญญาจ้างก่อสร้างถนน คสล.เทศบาล ซอย ๒ ช่วงแยกสาธารณะไปบ้านเพราม ชุมชนบัว ๒ [ 8 เม.ย. 2564 ]262
1238 สัญญาจ้างก่อสร้างถนน คสล.เลียบลำเชียงไกรฝั่งขวาแยกถนนสำราญราษฎร์ ซอย ๒ ชุมชนบัว ๒ [ 8 เม.ย. 2564 ]270
1239 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม) เด็กระดับก่อนประถมศึกษาและเด็กระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ช่วงปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจ [ 7 เม.ย. 2564 ]254
1240 ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง จำนวน ๓ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 7 เม.ย. 2564 ]255
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31หน้า 32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71