เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 2832 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1281 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(เตียงตรวจโรค) จำนวน ๑ เตียงของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 มี.ค. 2564 ]250
1282 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เทศบาล ซอย ๒ ช่วงแยกสาธารณะไปบ้านเพราม ชุมชนบัว ๒ [ 2 มี.ค. 2564 ]255
1283 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื่้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์((ชุดตรวจหู ตา คอ จมูก)ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 มี.ค. 2564 ]255
1284 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(รถเข็นทำแผลจำนวน ๑ คัน)ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 มี.ค. 2564 ]259
1285 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เครื่องดูดเสมหะจำนวน ๑ เครื่อง) ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 มี.ค. 2564 ]251
1286 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(โคมไฟส่องตรวจ)ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 มี.ค. 2564 ]250
1287 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ตรวจการณ์ ISUZU ทะเบียน กค 7280 [ 2 มี.ค. 2564 ]252
1288 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ตรวจการณ์ ISUZU ทะเบียน กค 7280 [ 2 มี.ค. 2564 ]264
1289 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถตักหน้า-ชุดหลัง ทะเบียน ตฆ 644 นครราชสีมา [ 25 ก.พ. 2564 ]253
1290 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายตามโครงการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสูง [ 25 ก.พ. 2564 ]251
1291 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ตักหน้าขุดหลังหมายเลขทะเบียน ตง.๗๐๖๘ นครราชสีมาของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.พ. 2564 ]247
1292 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้่อครุภัณฑ์สำนักงาน(โต๊ะทำงานเหล็ก ๕ ฟุตจำนวน ๑ ตัว)ของกองวิชาการและแผนงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.พ. 2564 ]254
1293 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า [ 19 ก.พ. 2564 ]241
1294 ประกาศผู้่ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง [ 19 ก.พ. 2564 ]251
1295 ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบลำเชียงไกรฝั่งขวาแยกถนนสำราญราษฎร์ ซอย ๒ ชุมชนบัว ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 10 ก.พ. 2564 ]248
1296 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบลำเชียงไกรฝั่งขวาแยกถนนสำราญราษฎร์ ซอย ๒ ชุมชนบัว ๒ [ 10 ก.พ. 2564 ]247
1297 ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเห็ก เทศบาล ซอย ๒ ช่วงแยกสาธารณะไปบ้านเพราม ชุมชนบัว ๒ [ 9 ก.พ. 2564 ]250
1298 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เทศบาล ซอย ๒ ช่วงแยกสาธารณะไปบ้านเพราม ชุมชนบัว ๒ [ 9 ก.พ. 2564 ]245
1299 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(แบตเตอรี่ FB-๑๓๕-๘๕Aจำนวน ๒ ลูก)ใช้กับรถยนต์บรรทุก ๖ ล้อหมายเลขทะเบียน ๔๐-๐๗๐๔ นครราชสีมาของกองการศึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.พ. 2564 ]257
1300 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายตามโครงการจัด่การเลือกตั้งนายกเทศมนตรี สมาขิกสภาเทศบาลตำบลโนนสูง [ 8 ก.พ. 2564 ]252
1301 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๕ รายการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.พ. 2564 ]248
1302 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด ๒ KVA)จำนวน ๑ เครื่องของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.พ. 2564 ]255
1303 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน)จำนวน ๑ เครื่องของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.พ. 2564 ]249
1304 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๓ รายการของกองวิชาการและแผนงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.พ. 2564 ]256
1305 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำจดหมายข่าวประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓จำนวน ๓๕๐ ฉบับของกองวิชาการและแผนงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.พ. 2564 ]292
1306 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลียนชุดดรัมสำหรับเครื่องถ่ายเอกสารรหัส ๔๑๗-๖๑-๐๐๑๑จำนวน ๑ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.พ. 2564 ]250
1307 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเช่าเต็นท์พร้อมติดตั้ง (เต็นท์โค้งสีขาว) จำนวน ๕ หลัง [ 5 ก.พ. 2564 ]249
1308 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลชทะเบียน กม 1629 นครราชสีมา [ 3 ก.พ. 2564 ]260
1309 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลรทะเบียน กม 4534 นครราชสีมา [ 3 ก.พ. 2564 ]251
1310 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ ซัมซุง รุ่น X-4300LX [ 3 ก.พ. 2564 ]252
1311 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564 [ 3 ก.พ. 2564 ]248
1312 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง [ 3 ก.พ. 2564 ]257
1313 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน ๔๙ รายการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.พ. 2564 ]254
1314 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางมะตอยแอสฟัลท์ จำนวน ๕๐๐ ถุง [ 29 ม.ค. 2564 ]253
1315 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กธ ๘๐ นครราชสีมา [ 29 ม.ค. 2564 ]258
1316 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๕-๖๖๔๐ นครราชสีมา [ 29 ม.ค. 2564 ]246
1317 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๑๒ รายการของกองการศึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ม.ค. 2564 ]260
1318 สัญญาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำแยกถนนสำราญราษฎร์ทางเข้าบ้านนายจรูณ กึนสันเทียะ (ชุมชนโนนตาอู่-โนนระเวียง) [ 28 ม.ค. 2564 ]260
1319 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกแบบกระบะเทท้าย ทะเบียน ๘๖-๐๖๑๓ [ 28 ม.ค. 2564 ]254
1320 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำทะเบียน ผต ๗๗๔๐ [ 28 ม.ค. 2564 ]256
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33หน้า 34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71