เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 2832 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1401 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหินคลุก [ 20 ต.ค. 2563 ]242
1402 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุตามโครงการวันสำคัญฯ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ [ 20 ต.ค. 2563 ]252
1403 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน ๒๓ รายการของกองการศึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ต.ค. 2563 ]239
1404 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก ๖ ล้อ แบบกระเช้าหมายเลขทะเบียน ๘๖-๘๕๘๗ [ 19 ต.ค. 2563 ]238
1405 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตฆ 644 [ 19 ต.ค. 2563 ]237
1406 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ต.ค. 2563 ]239
1407 สัญญาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลรักษาภูมิทัศน์สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษามหาราชินี (สวนสาธารณะชุมชนบัว ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ [ 9 ต.ค. 2563 ]249
1408 ประกาศผู้ชนะกาเรสนอราคาซื้อวัสดุตามโครงการวันสำคัญของชาติและพระมหากษัตริย์กิจกรรมน้องรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลบเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ [ 9 ต.ค. 2563 ]255
1409 สัญญาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานสถานีดับเพลิง (ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ) ประจำปี 2564 [ 8 ต.ค. 2563 ]245
1410 สัญญาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลรักษาภูมิทัศน์สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๗๕ พรรษา (สระโนนนา) [ 8 ต.ค. 2563 ]283
1411 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2563 [ 7 ต.ค. 2563 ]237
1412 สัญญาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลรักษาภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองกลด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 7 ต.ค. 2563 ]239
1413 สัญญาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลรักษาภูมิทัศน์สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 75 พรรษา (โนนนา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 7 ต.ค. 2563 ]275
1414 สั้ญญาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลรักษาภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองกลด ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 7 ต.ค. 2563 ]232
1415 สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคารเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 6 ต.ค. 2563 ]232
1416 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานสถานีดับเพลิง (ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ) ประจำปี 2564 [ 5 ต.ค. 2563 ]298
1417 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลรักษาภูมิทัศน์สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี (สวนสาธารณะชุมชนบัว 2) [ 5 ต.ค. 2563 ]245
1418 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ [ 2 ต.ค. 2563 ]230
1419 บันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างปรับปรุงผิวจราจรเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนบ้านเพ่ิม ช่วงทางเข้าซุ้มประตูชุมชนถึงแยกถนนบ้านเพ่ิม ซอย ๔ (ชุมชนบ้านเพ่ิม) [ 1 ต.ค. 2563 ]281
1420 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างตามโครงการจ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะมูลฝอยด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 1 ต.ค. 2563 ]231
1421 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลรักษาภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองกลด ประจำปีงปบระมาณ พ.ศ.2564 [ 30 ก.ย. 2563 ]233
1422 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลรักษาภูมิทัศน์สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 75 พรรษา (โนนนา) ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 30 ก.ย. 2563 ]238
1423 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์กีฬาประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑๙ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2563 ]237
1424 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ [ 23 ก.ย. 2563 ]233
1425 ราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ [ 23 ก.ย. 2563 ]228
1426 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพันธุ์ปลาตามโครงการเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๓จำนวน ๔ รายการของกองการศึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2563 ]239
1427 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำจดหมายข่าวฉบับประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๓๕๐ ฉบับโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2563 ]234
1428 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตามโครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2563 ]229
1429 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2563 ]229
1430 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ [ 16 ก.ย. 2563 ]237
1431 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563 [ 16 ก.ย. 2563 ]238
1432 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟและเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2563 ]234
1433 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2563 ]268
1434 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๖ รายการ [ 16 ก.ย. 2563 ]240
1435 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ [ 16 ก.ย. 2563 ]233
1436 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563 [ 16 ก.ย. 2563 ]231
1437 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องสำรองไฟ)ของกองการศึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2563 ]233
1438 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตรจำนวน ๑๒ รายการของกองการศึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2563 ]235
1439 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์หคอมพิวเตอร์(คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คสำหรับงานประมวลมลของกองคลังโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2563 ]245
1440 ประกาศเทศบาลตำบลโนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบปิคอัพหมายเลขทะเบียน ๘๗-๑๔๑๒ นครราชสีมาจำนวน ๑๑ รายการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยวิธีเฉพ่าะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2563 ]229
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36หน้า 37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71