เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 2832 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1481 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. ถนนสำราญราษฏร์ ซอย 3 ช่วงแยกถนนสาธารณฯ หลังศาลาชุมชน (ชุมชนโนนหมัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ค. 2563 ]255
1482 ราคาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกถนนสำราญราษฏร์ ซอยแยกถนนสาธารณะ ช่วงบ้านนางเอื้อน จันทร์กลาง (ชุมชนกระพี้-ตลาดเก่า) [ 14 พ.ค. 2563 ]232
1483 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกถนนบ้านเพิ่ม ช่วงแยกถนนข้างอ่างเก็บน้ำสวนผัก (ชุมชนสวนผัก) [ 14 พ.ค. 2563 ]365
1484 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกถนนโนนสูง-ขามสะแกแสง ช่วงแยกถนนสาธารณฯ ตรงข้างศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรฯ (ชุมชนบัว ๓) [ 14 พ.ค. 2563 ]238
1485 ราคากลางโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียนหรืออาคารประกอบโรงเรียนเทศบาล ๑ (รัฐราษฏร์สงเคราะห์) [ 14 พ.ค. 2563 ]250
1486 ราคากลางโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียนหรืออาคารประกอบโรงเรียนเทศบาล ๓ (รัฐราษฏร์พัฒนา) [ 14 พ.ค. 2563 ]240
1487 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 บีทียูจำนวน 1 เครื่องและเครื่องปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ค. 2563 ]242
1488 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 2 (รัฐราษฏร์บำรุง) จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ค. 2563 ]275
1489 สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนพัฒนาา 4 ถึงชุมชนแสนสุข [ 8 พ.ค. 2563 ]271
1490 สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.ถนนเกษตร ซอย 4 (ชุมชนบัว 3) [ 8 พ.ค. 2563 ]243
1491 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกกระบะเทท้าย MITSUBISHI หมายเลขทะเบียน 83-9666 นครราชสีมา จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ค. 2563 ]293
1492 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์อเนกประสงค์(อีแต๋น) หมายเลขทะเบียน ฆก 9447 นครราชสีมา จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 พ.ค. 2563 ]245
1493 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ปิคอัพ หมายเลขทะบียน กน 3031 นครราชสีมา จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มี.ค. 2563 ]245
1494 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำจดหมายข่าวฉบับเดือนกุมภาพันธ์2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มี.ค. 2563 ]237
1495 ราคากลางโครงการปรับปรุงถนน คสล.เป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนบ้านบัว ช่วงทางเข้าศาลาชุมชน ชุมชนบัว 1 [ 20 มี.ค. 2563 ]250
1496 ราคากลางโครงการปรับปรุงขอบทางเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทั้งสองฝั่งถนนศรีธานี ซอย 3 ชุมชนกระพี้-ตลาดเก่า [ 20 มี.ค. 2563 ]283
1497 ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงชนบท 6019 โนนสูง-โนนไทย ช่วงทางแยกถนนรถไฟอุทิศถึงซุ้มประตูชุมชน (ชุมชนบ้านเพิ่ม) [ 20 มี.ค. 2563 ]247
1498 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการติดตั้งวัสดุอุปกรณ์รถยนต์หมายเลขทะเบียน กม 4534 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มี.ค. 2563 ]242
1499 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(แบตเตอรี) จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มี.ค. 2563 ]235
1500 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.เป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนมิตรภาพ-โนนสูง (ช่วงสี่แยกถนนมิตรภาพ-โนนสูงตัดกับถนนศรีธานี ถึงสามแยกถนนเลี่ยงเมือง ชุมชนตลาดใหม่และชุมชนดอนแต้ว-โนนนา-โนนสมบูรณ์ [ 19 มี.ค. 2563 ]274
1501 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.ถนนเกษตร ซอย 4 (ชุมชนบัว 3) [ 19 มี.ค. 2563 ]263
1502 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 มี.ค. 2563 ]237
1503 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนพัฒนา 4 ถึงชุมชนแสนุสข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 18 มี.ค. 2563 ]243
1504 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 มี.ค. 2563 ]310
1505 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันไวรัสโคโรนา2019 (covid-19)และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 มี.ค. 2563 ]242
1506 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์แบบแปลน(Ricoh)รหัส417-54-0008 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มี.ค. 2563 ]234
1507 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มี.ค. 2563 ]230
1508 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(สารกำจัดหนู) จำนวน 2 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มี.ค. 2563 ]231
1509 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เก้าอี้สำนักงาน)จำนวน5ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มี.ค. 2563 ]231
1510 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เก้าอี้สำนักงาน)จำนวน10ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มี.ค. 2563 ]237
1511 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 1,700 โด๊ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มี.ค. 2563 ]226
1512 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มี.ค. 2563 ]238
1513 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองช่างรหัส 420-49-0051และ420-49-0052 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มี.ค. 2563 ]244
1514 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มี.ค. 2563 ]234
1515 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำรับงานประมวลผลแบบที่2(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 มี.ค. 2563 ]248
1516 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องทำลายเอกสารแบบตัดตรงทำลายครั้งละ 20 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 มี.ค. 2563 ]247
1517 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูงเรืองจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายหมายเลขทะเบียน๘๔-๖๙๖๖นครราชสีมาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มี.ค. 2563 ]231
1518 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูงเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เก้าอี้สำนักงาน)จำนวน๑ ตัวโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มี.ค. 2563 ]266
1519 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูงเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน(เก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มี.ค. 2563 ]271
1520 ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.ถนนเกษตร ซอย 4 (ชุมชนบัว 3) [ 4 มี.ค. 2563 ]273
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38หน้า 39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71